Pretraživač

PREDNOSTI UPOTREBE NAVIGACIJE U POLJOPRIVREDI

Za svakog poljoprivrednika kod prskanja je važno da zaštiti svoje biljke od štetočina i bolesti te istovremeno očuva naš okoliš čistim i zdravim. Kada imamo prskalicu koja nam pomaže da brzo i detaljno obavimo naš rad, počnimo da razmišljamo i o upotrebi kompjutera za prskanje i navigacije koji nam mogu pomoći u uštedi sredstva za prskanje.

PREDNOSTI UPOTREBE NAVIGACIJE U POLJOPRIVREDI

Svi se srećemo sa problemima da neki delovi područja ne mogu da se poprskaju ili ih prskamo previše puta. Može da nam se dogodi da potrošimo velike količine sredstva za prskanje kojega prskamo uz rubove njiva na kojima nemamo biljaka. Pomoću navigacije te poteškoće možemo da odstranimo.

Koje su prednosti upotrebe navigacije u poljoprivredi pogledajmo u nastavku.

Navigacija nam omogućuje pohranu baze podataka naših polja gde navigacija bilježi podatke o granicama i međama polja, izračuna vam područje polja i zapamti položaj mogućih prepreka ili uzoraka zemlje na polju.

Isto tako omogućuje vam i precizno upravljanje i vožnju pomoću smernica koje vode našu vožnju. Sledeće nam pomaže prvenstveno kod polja nepravilnih oblika.

Možete da odaberete:

  • Usporedne međe AB
  • Prilagodljive međe i
  • Usmerene međe.

Rad je ugodniji i učinkovitiji jer izbegavate nepotrebno prekrivanje prskanih područja.

Navigacija AvMap omogućuje nam stvaranje različitih profila za različite radove. Tako možemo odvojeno da kontroliramo rad u sejanju, prskanju, gnojenju itd. U pojedine grupe pohranjujemo radnu širinu garniture, br. sekcija ili pojedine širine sekcija. Kada G7 navigatorom obavite vaš rad uvek možete da ga sačuvate i kasnije analizirate. Zabeleži vam osobu koja je obavljala rad, delatnost, vreme rada, alat, područje, itd.

Ako želite da smanjite troškove i uticaj na okoliš, AG-TRONIK povežite sa sustavom G7 Farmnavigator i sledeći vam izračunava obrađenu površinu i automatski upravlja sekcijama raspršivača na temelju položaja kojega preuzima antena GNSS.

Jedna od prednosti koju vam nudi navigacija je povezivost s kamerom koju izvodite preko ekrana G7 EZY Farmnavigator. Povezujete se pomoću kabla koji je priložen u kutiji i možete da započnete sa pregledom priključne točke.

Kada sažmemo gore navedene činjenice vidimo da je prednost upotrebe navigacije u poljoprivredi velika. Uz to pomaže vam u uštedi sredstva za prskanje i novca, a navigacija vam omogućuje preciznije upravljanje, vožnju, pohranu vašega rada i mogućnost kasnije analize te nadzora delova priključka koji su nepregledni. Možemo da potvrdimo da je upotreba navigacije u poljoprivredi pravi izbor.

Više o navigacijama AvMap pročitajte OVDE

nazad na listu novosti

Prijava na e-novosti

Prijavite se na naše e-novosti i budite prvi obavešteni o našim novostima, događajima i ugodnostima.


Plačilne kartice
Plačilo s plačilnimi karticami je mogoče
preko plačilnega sistema Nestpay.Na vrh stranice