Pretraživač

Vučene prskalice AGS 1500 EN idealno su rešenje za korisnike, koji traže cenovno ugodan stroj i visoku produktivnost. Moderna tehnička rešenja omogućuju kvalitetno prskanje. Bogata dodatna oprema zadovoljava i zahtevnije korisnike. Pomenute prskalice ispunjavaju stroge evropske standarde namenjene za čuvanje okoliša i ispravan način prskanja.

KARAKTERISTIKE

Vučene prskalice AGS 1500 EN idealno su rešenje za korisnike, koji traže cenovno ugodan stroj i visoku produktivnost. Moderna tehnička rešenja omogućuju kvalitetno prskanje. Bogata dodatna oprema zadovoljava i zahtevnije korisnike. Pomenute prskalice ispunjavaju stroge evropske standarde namenjene za čuvanje okoliša i ispravan način prskanja.

 • Rezervoar 1500 l
 • Savršene hidrauličke garniture 12 m MY H.
 • Hidrauličke garniture 12 m MY.
 • Mehaničke garniture 12 i 15 m MRX. 

ŠASIJA

Šasija od kvalitetnog čelika osigurava dugi životni vek prskalice. Oblik šasije obezbeđuje dobro mešanje sredstva za prskanje, pražnjenje rezervoara i jednostavno čišćenje. Priključivanje na podiznu hidrauliku omogućuje praćenje razmaka točkova traktora i time prskalica ne uništava ostali urod. Cela šasija zaštićena je modernim sistemom praškastog lakiranja.

Šasija je opremljena:

 • sa točkovima 9,5 x 24,
 • sa podesivim razmakom točkova (148−225 cm),
 • sa potpornom nogom.

ŠASIJA

Šasija od kvalitetnog čelika osigurava dugi životni vek prskalice. Oblik šasije obezbeđuje dobro mešanje sredstva za prskanje, pražnjenje rezervoara i jednostavno čišćenje. Priključivanje na podiznu hidrauliku omogućuje praćenje razmaka točkova traktora i time prskalica ne uništava ostali urod. Cela šasija zaštićena je modernim sistemom praškastog lakiranja.

Šasija je opremljena:

 • sa točkovima 9,5 x 24,
 • sa podesivim razmakom točkova (148−225 cm),
 • sa potpornom nogom.

GLAVNI REZERVOAR

Volumen je 1500 l. Moderni dizajn rezervoara sa zaobljenim rubovima, glatkim unutrašnjim zidovima i nagnutim dnom omogućuje potpuno pražnjenje i učinkovito čišćenje.

Rezervoar je izrađen od hemijsko otpornog polietilena. Na vrhu rezervoara nalazi se poklopac sa cedilom koji olakšava punjenje. Ugravirana litarska skala omogućuje lakše vizualno očitavanje količine hemijskog sredstva.

U unutrašnjosti je dodatno ojačan sa pregradama od nehrđajućeg čelika otpornog na sredstvo za prskanje koje sprečava pljuskanje tekućine.

REZERVOAR ZA ISPIRANJE

Namenjen je za pranje glavnog rezervoara i ostalih elemenata posle prskanja ili posle prekida prskanja.

Rezervoar za ispiranje pričvršćen je iznad glavnog rezervoar. Puni sa samo sa čistom vodom. Volumen je 200 l.


REZERVOAR ZA PRANJE RUKU

Namenjen je za pranje ruku nakon rada sa sredstvima za prskanje. Puni sa samo sa čistom vodom. Volumen je 15 l. 

PUMPA ZA PRSKANJE I MEŠANJE

Membranske prskalice Agromehanika BM 150/20 primerene su za prepumpavanje sredstava za prskanje i tekućih gnojiva. Pumpa osigurava kvalitetno prskanje i mešanje. Izrađena je od tvornički proverenih materijala. Dodatna garancija kvalitete predstavlja i 3-godišnja garancija.

 • Niskotlačne 4-klipne membranske crpke.
 • Membrane od kvalitetne gume NBR
 • Kućište od aluminija.


PUMPA ZA PRSKANJE I MEŠANJE

Membranske prskalice Agromehanika BM 150/20 primerene su za prepumpavanje sredstava za prskanje i tekućih gnojiva. Pumpa osigurava kvalitetno prskanje i mešanje. Izrađena je od tvornički proverenih materijala. Dodatna garancija kvalitete predstavlja i 3-godišnja garancija.

 • Niskotlačne 4-klipne membranske crpke.
 • Membrane od kvalitetne gume NBR
 • Kućište od aluminija.


MLAZNICA ZA MEŠANJE

Omogućuje mešanje sredstva za prskanje i sprečava nastanak hemijskog taloga na dnu rezervoara.

Deluje pomoću razvodnog ventila na regulatoru. Smeštena je na donji deo rezervoara. Napajanje mlaznice za mešanje odvija se direktno preko pumpe Agromehanika BM 150/20.


POSUDA ZA PUNJENJE ZA ISPIRANJE AMBALAŽE

Namenjena je za temeljito mešanje i prepumpavanje sredstva za prskanje u glavni rezervoar. U unutrašnjosti posude za punjenje nalazi se mlaznica za ispiranje ambalaže. Volumen je 30 l. 


U POTPUNOSTI HIDRAULIČKA GARNITURA 12 MY H

Cela hidraulička garnitura sa radnom širinom 12 m pouzdana je i učinkovita na običnim radnim brzinama. Korisnik iz traktorske kabine upravlja i nadzire podizanje, kopiranje terena i otvaranje garniture. 

 • Hidrauličko upravljanje iz kabine traktora 
Garnitura deluje pomoću hidraulike sa kojom se upravlja preko upravljačke ploče. Upravlja podizanjem, nivelacijom i pojedinačnim otvaranjem te zatvaranjem leve ili desne strane garniture.
 • Trapezni sistem postolja sa četiri kotača
Sistem garnituri omogućuje automatsko prilagođavanje obliku terena (±10° nagiba). Ugrađeni stabilizator bočnog naginjanja sprečavaju oštećenja konstrukcije garniture.


 • Hidrauličko otvaranje i zatvaranje garniture.  

Omogućeno je obostrano ili delimično otvaranje i zatvaranje leve ili desne strane. Garnitura za prskanje opremljena je sa bezbednosnim sistemom koji onemogućuje otvaranje ili zatvaranje ruku u radnom položaju. Brzina delovanja hidrauličkih cilindara je podesiva.

 • Hidrauličko podizanje 

Hidrauličko podizanje izvodi se pomoću hidrauličkog cilindra sa jednosmernim delovanjem. Ugrađeni sistem bezbednosti sprečava neočekivano spuštanje garniture za prskanje u slučaju pucanja cevi. Brzina delovanja hidrauličkog cilindra je podesiva.

 • Hidraulička nivelacija ili kopiranje terena

Sa hidrauličkom nivelacijom korisnik može da utiče na ravnomerni nanos sredstva za prskanje na površinu i time i na kvalitetu prskanja. Pomenuti sistem preporučuje se za neravne i nakošene površine možemo da prilagodimo garnituru određenom nagibu terena. Brzina delovanja hidrauličkog cilindra je podesiva.

 • Automatska mehanička blokada

Karakteristika te garniture je automatska blokada koja se automatski uključuje kod zatvaranja. Blokadom se sprečavaju oštećenja garniture kod samog transporta.

 • Transportna zaštita

Garnitura je opremljena mehaničkom zaštitom koja sprečava nekontrolisano otvaranje bočnih ruku u transportnom položaju. Transportna zaštita pridonosi većoj kompaktnosti cele prskalice i većoj brzini u transportu.

 • Zaštita mlaznica

Ruke garniture dizajnirane su tako da štite mlaznice od mogućih oštećenja (udarci na tlo ili u neočekivanu prepreku).

 • Sigurnosna ruka i opružni klizači 

U slučaju udara u prepreku zadnja ruka se odmakne i sama vraća u početni položaj. Opružni klizači sprečavaju udaranje garniture u tlo u slučaju nenadanih naginjanja prskalice.

 • Nosači mlaznica TRI-JET sa ulošcima mlaznica Lechler

Na garniture za prskanje može da se ugradi nosače mlaznica TRI-JET Agromehanika sa ulošcima mlaznica priznate nemačke firme Lechler. U nosače mlaznica TRI-JET ugrađena su tri uloška za mlaznice koji su namenjeni za prskanje različitih kultura. Nosači mlaznica TRI-JET Agromehanika opremljeni su sa protukapnim membranskim ventilom za sprečavanje nekontrolisanog curenja iz mlaznica.

U POTPUNOSTI HIDRAULIČKA GARNITURA 12 MY H

Cela hidraulička garnitura sa radnom širinom 12 m pouzdana je i učinkovita na običnim radnim brzinama. Korisnik iz traktorske kabine upravlja i nadzire podizanje, kopiranje terena i otvaranje garniture. 

 • Hidrauličko upravljanje iz kabine traktora 
Garnitura deluje pomoću hidraulike sa kojom se upravlja preko upravljačke ploče. Upravlja podizanjem, nivelacijom i pojedinačnim otvaranjem te zatvaranjem leve ili desne strane garniture.
 • Trapezni sistem postolja sa četiri kotača
Sistem garnituri omogućuje automatsko prilagođavanje obliku terena (±10° nagiba). Ugrađeni stabilizator bočnog naginjanja sprečavaju oštećenja konstrukcije garniture.


 • Hidrauličko otvaranje i zatvaranje garniture.  

Omogućeno je obostrano ili delimično otvaranje i zatvaranje leve ili desne strane. Garnitura za prskanje opremljena je sa bezbednosnim sistemom koji onemogućuje otvaranje ili zatvaranje ruku u radnom položaju. Brzina delovanja hidrauličkih cilindara je podesiva.

 • Hidrauličko podizanje 

Hidrauličko podizanje izvodi se pomoću hidrauličkog cilindra sa jednosmernim delovanjem. Ugrađeni sistem bezbednosti sprečava neočekivano spuštanje garniture za prskanje u slučaju pucanja cevi. Brzina delovanja hidrauličkog cilindra je podesiva.

 • Hidraulička nivelacija ili kopiranje terena

Sa hidrauličkom nivelacijom korisnik može da utiče na ravnomerni nanos sredstva za prskanje na površinu i time i na kvalitetu prskanja. Pomenuti sistem preporučuje se za neravne i nakošene površine možemo da prilagodimo garnituru određenom nagibu terena. Brzina delovanja hidrauličkog cilindra je podesiva.

 • Automatska mehanička blokada

Karakteristika te garniture je automatska blokada koja se automatski uključuje kod zatvaranja. Blokadom se sprečavaju oštećenja garniture kod samog transporta.

 • Transportna zaštita

Garnitura je opremljena mehaničkom zaštitom koja sprečava nekontrolisano otvaranje bočnih ruku u transportnom položaju. Transportna zaštita pridonosi većoj kompaktnosti cele prskalice i većoj brzini u transportu.

 • Zaštita mlaznica

Ruke garniture dizajnirane su tako da štite mlaznice od mogućih oštećenja (udarci na tlo ili u neočekivanu prepreku).

 • Sigurnosna ruka i opružni klizači 

U slučaju udara u prepreku zadnja ruka se odmakne i sama vraća u početni položaj. Opružni klizači sprečavaju udaranje garniture u tlo u slučaju nenadanih naginjanja prskalice.

 • Nosači mlaznica TRI-JET sa ulošcima mlaznica Lechler

Na garniture za prskanje može da se ugradi nosače mlaznica TRI-JET Agromehanika sa ulošcima mlaznica priznate nemačke firme Lechler. U nosače mlaznica TRI-JET ugrađena su tri uloška za mlaznice koji su namenjeni za prskanje različitih kultura. Nosači mlaznica TRI-JET Agromehanika opremljeni su sa protukapnim membranskim ventilom za sprečavanje nekontrolisanog curenja iz mlaznica.

HIDRAULIČKA GARNITURA 12 MY

Garnitura 12 m MY serijski je opremljena sa hidrauličkim otvaranjem. Na običnim radnim brzinama garnitura se pokazuje sa visokim stepenom pouzdanosti i efikasnosti.

 • Hidrauličko otvaranje i zatvaranje garniture.  

Moguće je hidrauličko otvaranje i zatvaranje garniture. Garnitura za prskanje opremljena je sa bezbednosnim sistemom koji onemogućuje otvaranje ili zatvaranje ruku u radnom položaju. Brzina delovanja hidrauličkih cilindara je podesiva.

 • Trapezni sistem postolja sa četiri kotača

Sistem garnituri omogućuje automatsko prilagođavanje obliku terena (±10° nagiba). Ugrađeni stabilizator bočnog naginjanja sprečavaju oštećenja konstrukcije garniture.

 • Automatska mehanička blokada

Karakteristika te garniture je automatska blokada koja se automatski uključuje kod zatvaranja. Blokadom se sprečavaju oštećenja garniture kod samog transporta.

 • Transportna zaštita

Garnitura je opremljena mehaničkom zaštitom koja sprečava nekontrolisano otvaranje bočnih ruku u transportnom položaju. Transportna zaštita pridonosi većoj kompaktnosti cele prskalice i većoj brzini u transportu.

 • Zaštita mlaznica

Ruke garniture dizajnirane su tako da štite mlaznice od mogućih oštećenja (udarci na tlo ili u neočekivanu prepreku).

 • Sigurnosna ruka i opružni klizači 

U slučaju udara u prepreku zadnja ruka se odmakne i sama vraća u početni položaj. Opružni klizači sprečavaju udaranje garniture u tlo u slučaju nenadanih naginjanja prskalice.

 • Hidrauličko podizanje 

Kod vučenih prskalica AGS 1500 EN serijsko je ugrađeno hidrauličko podizanje. Deluje pomoću jednosmernog hidrauličkog cilindra. Ugrađeni sistem bezbednosti sprečava neočekivano spuštanje garniture za prskanje u slučaju pucanja cevi. Brzina delovanja hidrauličkog cilindra je podesiva.

 • Nosači mlaznica TRI-JET sa ulošcima mlaznica Lechler

Na garniture za prskanje može da se ugradi nosače mlaznica TRI-JET Agromehanika sa ulošcima mlaznica priznate nemačke firme Lechler. U nosače mlaznica TRI-JET ugrađena su tri uloška za mlaznice koji su namenjeni za prskanje različitih kultura. Nosači mlaznica TRI-JET Agromehanika opremljeni su sa protukapnim membranskim ventilom za sprečavanje nekontrolisanog curenja iz mlaznica.

MEHANIČKE GARNITURE MRX

Glavna karakteristika mehaničkih garnitura MRX (12 in 15 m) je u laganoj i jakoj konstrukciji. Pomenute garniture može da se nadogradi hidrauličkim podizanjem i hidrauličkim kopiranjem terena. Prednost garnitura MRX pred konkurentnim proizvodima je u robusnosti i dužem životnom veku.

 • Trapezni sistem postolja sa četiri kotača

Sistem garnituri omogućuje automatsko prilagođavanje obliku terena (±10° nagiba). Ugrađeni stabilizator bočnog naginjanja sprečavaju oštećenja konstrukcije garniture.

 • Hidrauličko podizanje 

Kod vučenih prskalica AGS 1500 EN serijsko je ugrađeno hidrauličko podizanje. Deluje pomoću jednosmernog hidrauličkog cilindra. Ugrađeni sistem bezbednosti sprečava neočekivano spuštanje garniture za prskanje u slučaju pucanja cevi. Brzina delovanja hidrauličkog cilindra je podesiva.

 • Mehaničko otvaranje i zatvaranje garniture

Otvaranje i zatvaranje garniture izvodi se na jako jednostavan i brzi način. Stabilnost garniture u radnom položaju omogućuje žičana sajla čiju napetost može da se podesi.

 • Mehaničke blokade

Garniture za prskanje MRX osigurane su sa dve mehaničke blokade:

blokada za trapezni sistem sa četiri točka,

blokada protiv neočekivanog otvaranja garniture.

 • Zaštita mlaznica

Ruke garniture dizajnirane su tako da štite mlaznice od mogućih oštećenja (udarci na tlo ili u neočekivanu prepreku).

 • Sigurnosna ruka 

U slučaju udara u prepreku zadnja ruka se odmakne i sama vraća u početni položaj.

Kao dodatnu opremu za garniture MRX može da se odabere opružne klizače koji u slučaju neočekivanog naginjanja prskalice sprečavaju udaranje garniture u tlo. Pomenuti opružni klizači serijski su ugrađeni u garnituru.

 • Nosači mlaznica TRI-JET Agromehanika

Na garniture za prskanje može da se ugradi nosače mlaznica TRI-JET sa ulošcima mlaznica priznate njemačke firme Lechler. U nosače mlaznica ugrađena su tri uloška za mlaznice koji su namenjeni za prskanje različitih kultura. Nosači mlaznica opremljeni su sa protukapnim membranskim ventilom za sprečavanje nekontrolisanog curenja iz mlaznica.

UPRAVLJANJE GARNITURAMA 12 MY/12 MY H

Upravljačka ploča omogućuje upravljanje garniturom iz traktorske kabine. Deluje pomoću traktorske hidraulike.

Hidraulikom na garnituri možemo da upravljamo podizanjem, nivelacijom ili kopiranjem terena, obostranim ili pojedinačnim otvaranjem i zatvaranjem.

 


UPRAVLJANJE GARNITURAMA 12 MY/12 MY H

Upravljačka ploča omogućuje upravljanje garniturom iz traktorske kabine. Deluje pomoću traktorske hidraulike.

Hidraulikom na garnituri možemo da upravljamo podizanjem, nivelacijom ili kopiranjem terena, obostranim ili pojedinačnim otvaranjem i zatvaranjem.

 


RAČUNAR ZA PRSKALICE AG-TRONIK 14

AG-TRONIK je moderni računar Agromehanike koj prati i automatski dozira hektarsku potrošnju sredstva za prskanje. Postupak prskanja je jednostavnije, detaljnije i ekonomičnije.

 • Korisnik radi AG-TRONIK-a može da se koncentriše na svoju vožnju.
 • Praćenje i automatsko doziranje hektarske doze događa se pomoću merača protoka tlaka i senzora brzine.
 • Upravljanje iz traktorske kabine.
 • Može da se koristi automatski ili ručni način rada. Upravljanje se odvija preko elektromotora.
 • Svo najvažniji podaci istovremeno su prikazani na glavnom ekranu.
 • Brojne parametre može da se podesi po željama korisnika.
 • Omogućeno je spremanje i prenos podataka prskanja na lične, prenosne i tablične računare pomoću SD-kartice.
 • Moguće je i povezivanje sa GPS navigacijom.


ELEKTRIČNA DALJINSKA REGULACIJA PR10 ECF

Moderna električna daljinska regulacija Agromehanika PR10 ECF omogućuje upravljanje sa pritiskom i delovima za prskanje iz traktorske kabine. Korisniku je omogućen i odabir ventila sa „finim“ podešavanjem tlaka ( ravnomerno podešavanje tlaka u aktivnim delovima za prskanje).

Korisnik može da kontroliše pritisak i delove  za prskanje. Upravljanje se odvija preko elektromotora.


MEHANIČKO-ELEKTRIČNI REGULATOR TLAKA PR 3 ECF

Kod pomenutoog regulatora pojedinim delom za prskanje upravljamo ručnim ventilima. Pomoću električnih ventila podešavamo pritisak i otvaramo/zatvaramo glavni ventil.

Ručni ventili imaju mogućnost finog podešavanja tlaka (ravnomerno prilagođavanje tlaka u aktivnim delovima za prskanje). Na regulator pritiska ugrađen je i samočisteći tlačni filter koji dodatno čisti sredstvo za prskanje pre ulaska u mlaznice.


DELIMIČNO ČIŠĆENJE

Delimično čišćenje prskalice ne menja koncentraciju sredstva za prskanje u glavnom rezervoaru.

Takvo čišćenje jako je primereno kod prekida prskanja radi različitih uzroka (nedostatak vremena, vremenski uslovi itd.).

Delimično čišćenje obuhvaća čišćenje usisnog filtera, crpke, regulatora pritiska i mlaznica. Podešavanje delimičnog čišćenja jednostavno se obavlja na samoj prskalici. Čista voda pumpa se iz rezervoara za ispiranje pomoću pumpe. Čišćenje stroja preporučuje se posle svakog korištenja.

DELIMIČNO ČIŠĆENJE

Delimično čišćenje prskalice ne menja koncentraciju sredstva za prskanje u glavnom rezervoaru.

Takvo čišćenje jako je primereno kod prekida prskanja radi različitih uzroka (nedostatak vremena, vremenski uslovi itd.).

Delimično čišćenje obuhvaća čišćenje usisnog filtera, crpke, regulatora pritiska i mlaznica. Podešavanje delimičnog čišćenja jednostavno se obavlja na samoj prskalici. Čista voda pumpa se iz rezervoara za ispiranje pomoću pumpe. Čišćenje stroja preporučuje se posle svakog korištenja.

CELO ČIŠĆENJE

Celo čišćenje prskalice izvodi se posle svakog prskanja. Pridonosi ekonomičnom prskanju i čuvanju okoliša.

Takvo čišćenje čisti ostatke sredstva za prskanje iz prskalice.

Celo čišćenje obuhvaća čišćenje svih unutrašnjih delova prskalice i glavnog rezervoara, usisnog filtera, crpke, regulatora tlaka i mlaznica. Podešavanje celog čišćenja jednostavno se obavlja na samoj prskalici. Čista voda pumpa se iz rezervoara za ispiranje pomoću pumpe.

USISNI FILTER

Usisni filter namenjen je za filtriranje sredstva za prskanje. Dodatno uklanja veće delove sredstva za prskanje koji bi mogao prouzročiti poteškoće kod prskanja.

Usisni filter nalazi se između glavnog rezervoara i pumpe.

Gustoća uloška za filtriranje je 50 MESH.

Pre svakog punjenja glavnog rezervoara preporučuje se čišćenje usisnog filtera.


SAMOČISTEĆI TLAČNI FILTER

Samočisteći tlačni filter dodatno čisti sredstvo za prskanje pre ulaska u mlaznice. Omogućuje neometano prskanje.

Nalazi se na regulatoru prskalice. Gustoća uloška za filtriranje je 50 MESH. Preporučuje se temeljitije čišćenje tlačnog filtera nakon prskanja.


MLAZNICE ZA ČIŠĆENJE UNUTRAŠNJOSTI GLAVNOG REZERVOARA

Mlaznice su namenjene za čišćenje unutrašnjosti glavnog rezervoara posle prskanja. Dodatno čiste ostatke sredstva za prskanje te tako pridonose ekonomičnijem prskanju i čuvanju okoliša.

Montirane su u unutrašnjost glavnog rezervoara. Deluje pomoću ventila na regulatoru. Čista voda pumpa se iz rezervoara za ispiranje.


SATELITSKA NAVIGACIJA GPS

Navigacija G7 Farmnavigator povezana sa računarom za prskalice AG-TRONIK 14 omogućuje nadzor i detaljno prskanje. Sam korisnik isključivo se posvećuje svojoj vožnji. Štednja na vremenu i troškovima za sredstvo za prskanje.


Navigacija GPS prepoznaje:

 • delove gde je prskanje bilo već izvedeno,
 • vožnju van granica označene površine,
 • dolazak na krajnji cilj.

Navigacija GPS omogućuje:

 • automatsko zatvaranje i otvaranje delova za prskanje,
 • noćno prskanje,
 • spremanje podataka.

ULOŠCI ZA MLAZNICE LECHLER

Nemački proizvođač Lechler jedan je od vodećih evropskih proizvođača poljoprivrednih mlaznica. Mlaznice Lechler slijede najmodernije trendove u poljoprivredi te omogućuju ekonomično i detaljno prskanje.

Veliki izbor mlaznica s obzirom na kulturu, materijal i standarde. Moderne prskalice za smanjenje „drifta“(sredstvo za prskanje koje ne dolazi do svog cilja).

Proizvode Lechler je testirao i potvrdio nemački institut za hemijsku zaštitu biljaka JKI (www.jki.bund.de).


USISNA KORPA

Usisna korpa namenjena je za pumpanje vode iz ribnjaka, potoka, bunara. Pumpanje se odvija preko filtera, pumpe i regulatora u glavni rezervoar.

Usisnu korpu jednostavno priključimo na bajonetni priključak ispod glavnog rezervoara.


SET ZA VANJSKO PRANJE

Posle svakog prskanja preporučuje se i vanjsko pranje stroja. S time čuvamo odlično delovanje mašine jer uklanjamo ostatke agresivnih hemijskih sredstava.

Čišćenje neka se izvede uz rub površine gde će da se izvodi prskanje. Set uključuje štapnu prskalicu i cev s priključkom. Priključivanje seta izvodi se na jednom od ventila na regulatoru.


MARKER

Marker se koristi za označavanje granica već obrađenih površina korištenjem pene. Korisnik na taj način prepoznaje i kontrolira svoje obrađene i neobrađene površine.

Penaste kuglice veličine od 10 do 20 cm stvaraju crtu koja označava rub već obrađene površine. Granice se označavaju na svakih 5-20 sekundi šta ovisi o samim podešavanjima markera.


HIDRAULIČKO PODIZANJE I NIVELACIJA GARNITURA MRX

Hidraulička nivelacija (kopiranje terena) olakšavaju rad kod prskanja, jer iz traktorske kabine garniturom možete da upravljate i kod prskanja. Time korisnik štedi na vremenu i utiče na kvalitet prskanja.

Hidraulička nivelacija posebno se preporučuje na razgibanom ili nakošenom terenu. Isto tako, može se da se podesi brzina delovanja ugrađenih cilindara. Hidraulički cilindar deluje u dva smjera. Za osiguranje brine dvostruki ventil sa blokadom koji u slučaju pucanja cevi sprečava neočekivano spuštanje garniture.

PNEUMATSKA OPRUGA GARNITURA

Okomita pneumatska opruga dodatno sprečava moguća oštećenja garniture na većim brzinama prskanja ili na neravnim terenima. Pomenuta opruga moguća je samo u kombinaciji sa hidrauličkim podizanjem garniture.

Okomita opruga ima dva pneumatska jastuka i nastavak za punjenje. Jastuci su napunjeni vazduhom pod visokim pritiskom.


CENTRALNO ZATVARANJE GLAVNOG VENTILA

Centralno zatvaranje glavnog ventila izvodi se pomoću upravljačke jedinice koja je nameštena u traktorskoj kabini. Pomenuti sistem koristi se kod okretanja na krajevima njive kod postupka prskanja i kod prelaza između površina za prskanje. Ne treba isključivati kardanski pogon.

Sistem omogućuje brzo uključivanje i isključivanje protoka sredstva za prskanje od pumpe do regulatora tlaka i s time posredno do mlaznica te ne utiče na samo podešavanje regulatora pritiska. Celim upravljanjem sistemom upravlja elektromotorni ventil.


SVETLOSNA SIGNALIZACIJA

Omogućuje bezbednu vožnju u prometu i na smanjenoj vidljivosti.

Opremljena je reflektirajućim tablama, zadnjim svetlima i reflektirajućim trokutom i sa dve reflektirajuće površine bele boje koje su montirane na garnituri.


OPRUŽNI KLIZAČI ZA GARNITURE MRX

Opružni klizači sprečavaju udaranje garniture u tlo u slučaju nenadanih naginjanja prskalice.


PUNJENJE GLAVNOG REZERVOARA

Glavni rezervoar može da se brzo i jednostavno napuni i preko hidranta pomoću cevi s promerom fi 50 mm.

Protupovratni ventil sprečava curenje sredstva za prskanje iz rezervoara.

Mehanizam plovnog ventila koji je ugrađen na glavni poklopac, omogućuje curenje zraka te tako sprečava oštećenja glavnog rezervoara kod vanjskog punjenja.

MANOMETAR FI 100

Manometar fi 100 je puno veći od klasičnih manometara, zato korisniku omogućuje lakše očitavanje pritiska na većoj udaljenosti.


TOČKOVI 9,5 X 32

Umesto standardnih točkova 9,5 x 24 može da se ugradi veće točkove 9,5 x 32. Time se povećava klirens mašine (udaljenost od tla) s 46 cm na 56 cm.

Prijava na e-novosti

Prijavite se na naše e-novosti i budite prvi obavešteni o našim novostima, događajima i ugodnostima.


Plačilne kartice
Plačilo s plačilnimi karticami je mogoče
preko plačilnega sistema Nestpay.Na vrh stranice