Pretraživač

Nova serija prskalica AGS 2000 EN HV predstavlja ulazni model Agromehanike u profesionalnu poljoprivredu. Moderna konstrukcija isprepliće se s pametnim rešenjima i korisniku donosi moderan stroj za zaštitu biljaka po ugodnoj ceni.

KARAKTERISTIKE

Nova serija prskalica AGS 2000 EN HV predstavlja ulazni model Agromehanike u profesionalnu poljoprivredu. Moderna konstrukcija isprepliće se s pametnim rešenjima i korisniku donosi moderan stroj za zaštitu biljaka po ugodnoj ceni. Korisnik se može odlučiti između različitih modela ručnih ili hidrauličkih garnitura. Prskalica je konstrukcijski kompaktna, a s izborom dodatne opreme zadovoljava široki spektar potreba različitih kupaca.

 • Ručne garniture 12 i 15 m MRX
 • Hidrauličke garniture 12 MY
 • Hidrauličke garniture 12 MY-H
 • Hidrauličke garniture 15 HLX
 • Hidrauličke garniture 15 i 18 MY-H

ŠASIJA

Kvalitetna konstrukcija šasije i kvalitetni materijali osiguravaju dugi vek trajanja prskalice. Priključna osovina je podesiva sa mogućnošću donjeg ili gornjeg priključivanja i mogućnošću odabira različitih priključnih nastavaka. Razmak točkova je podesiv šta korisniku omogućuje prilagođavanje prskalice njegovim potrebama. Cela šasija zaštićena je modernim sistemom dvostrukog praškastog lakiranja.

Oprema šasije:

 • kosa priključna osovina sa opcijom gornjeg ili donjeg priključivanja,
 • točkovi 9.5 - 36 sa opcijom bezstepenskog podešavanja širine,
 • potporna noga podesiva po visini,
 • Parkirni klinovi.

ŠASIJA

Kvalitetna konstrukcija šasije i kvalitetni materijali osiguravaju dugi vek trajanja prskalice. Priključna osovina je podesiva sa mogućnošću donjeg ili gornjeg priključivanja i mogućnošću odabira različitih priključnih nastavaka. Razmak točkova je podesiv šta korisniku omogućuje prilagođavanje prskalice njegovim potrebama. Cela šasija zaštićena je modernim sistemom dvostrukog praškastog lakiranja.

Oprema šasije:

 • kosa priključna osovina sa opcijom gornjeg ili donjeg priključivanja,
 • točkovi 9.5 - 36 sa opcijom bezstepenskog podešavanja širine,
 • potporna noga podesiva po visini,
 • Parkirni klinovi.

GLAVNI REZERVOAR

Volumen je 2000 l. Moderni dizajn rezervoara sa zaobljenim rubovima, glatkim unutrašnjim zidovima i nagnutim dnom omogućuje potpuno pražnjenje i učinkovito čišćenje.

Rezervoar je izrađen od visoko kvalitetnog polietilena šta mu daje kompaktnost i hemijsku otpornost.

REZERVOAR ZA ISPIRANJE

Namenjen je za pranje glavnog rezervoara i ostalih elemenata posle prskanja ili posle prekida prskanja.

Rezervoar ispiranje ugrađen je u glavni rezervoar. Puni sa samo sa čistom vodom. Volumen je 400 l.

REZERVOAR ZA PRANJE RUKU

Namenjen je za pranje ruku nakon rada sa sredstvima za prskanje. Puni sa samo sa čistom vodom. Volumen je 20 l.

PUMPA ZA PRSKANJE

Pumpa Agromehanika BM 150/20 je klipno-membranskog tipa i primerena za prepumpavanje sredstava za prskanje i tekućih gnojiva. Glavna zadaća te prskalice je kvalitetno prskanje. Pumpa ima 3-godišnju fabričku garanciju.


PUMPA ZA PRSKANJE

Pumpa Agromehanika BM 150/20 je klipno-membranskog tipa i primerena za prepumpavanje sredstava za prskanje i tekućih gnojiva. Glavna zadaća te prskalice je kvalitetno prskanje. Pumpa ima 3-godišnju fabričku garanciju.


PUMPA ZA MEŠANJE

Centrifugalna pumpa za mešanje C 200 sa protokom 200 l/min. Osigurava kvalitetno i konstantno mešanje sredstva za prskanje u rezervoaru.

Crpka za mešanje povezana je sa glavnom pumpom preko klinastog remena. Mešanje se uvek izvodi kada je uključena kardanska osovina traktora.


MLAZNICE ZA MEŠANJE

Omogućuje mešanje sredstva za prskanje i sprečava nastanak hemijskog taloga na dnu rezervoara.

Deluje pomoću razvodnog ventila na regulatoru. Smeštena je na donji deo rezervoara. Napajanje mlaznice za miješanje odvija se direktno preko centrifugalne pumpe C 200.


POSUDA ZA PUNJENJE ZA ISPIRANJE AMBALAŽE

Namenjena je za efikasnu pripremu hemijskog pripravka šta se posebno pokazuje kod teže topivih praškastih sredstava.

U unutrašnjosti posude za punjenje nalazi se mlaznica za mešanje i za ispiranje ambalaže. Volumen je 30 l.


VANJSKO PUNJENJE

Prskalica je opremljena sistemom za vanjsko punjenje rezervoara iz hidranta. Možemo puniti glavni rezervoar i rezervoar za ispiranje.

Punjenje glavnog rezervoara dodatno je zaštićeno protupovratnim ventilom koji sprječava izlivanje sredstva za prskanje iz rezervoara. 


U POTPUNOSTI HIDRAULIČKE GARNITURE 15-18 MY H

Jake hidrauličke garniture MY-H sa radnim širinama 15, 16 i 18 m omogućuju pouzdani i učinkoviti rad i na velikim brzinama prskanja.

 • Hidrauličko upravljanje iz kabine traktora 

Garnitura deluje pomoću hidraulike sa kojom se upravlja preko upravljačke ploče. Upravlja podizanjem, nivelacijom i obostranim ili pojedinačnim otvaranjem te zatvaranjem leve ili desne strane garniture.

 • Postolje sa jednom tačkom 

Postolje garniture izvedeno je u jednoj tački (očni ležaj), koji garnituri omogućuje prilagođavanje terenu u svim smerovima kretanja i ravnomeran nanos sredstva za prskanje. Za dobar odaziv garniture na promjene terena te za bočno ublažavanje brinu poliuretanske opruge.

 • Hidrauličko otvaranje i zatvaranje garniture. 

Omogućeno je obostrano ili delimično otvaranje i zatvaranje leve ili desne strane. Garnitura za prskanje opremljena je sa bezbednosnim sistemom koji onemogućuje otvaranje ili zatvaranje ruku u radnom položaju. Brzina delovanja hidrauličkih cilindara je podesiva.

 • Hidrauličko podizanje

Hidrauličko podizanje izvodi se pomoću hidrauličkog cilindra sa jednosmernim delovanjem. Ugrađeni sistem bezbednosti sprečava neočekivano spuštanje garniture za prskanje u slučaju pucanja cevi. Brzina delovanja hidrauličkog cilindra je podesiva.

 • Hidraulička nivelacija ili kopiranje terena

Sa hidrauličkom nivelacijom korisnik može da utiče na ravnomerni nanos sredstva za prskanje na površinu i time i na kvalitetu prskanja. Pomenuti sistem preporučuje se za neravne i nakošene površine možemo da prilagodimo garnituru određenom nagibu terena. Brzina delovanja hidrauličkog cilindra je podesiva.

 • Hidraulička blokada sa ublažavanjem

Pomenuti sistem koristi se isključivo za transport i kod prskanja sa delimično otvorenom garniturom (samo sa levom ili desnom stranom). Uz hidraulički cilindar sistem sadrži i stezne opruge koje omogućuju dodatno ublažavanje. Brzina delovanja hidrauličkog cilindra je podesiva.

 • Okomito ublažavanje sa zračnim jastucima

Okomita pneumatska opruga dodatno sprečava moguća oštećenja garniture na većim brzinama prskanja ili na neravnim terenima. Okomita opruga ima dva pneumatska jastuka i nastavak za punjenje. Jastuci su napunjeni vazduhom pod visokim pritiskom.

 • Transportna zaštita

Garnitura je opremljena mehaničkom zaštitom koja sprečava nekontrolisano otvaranje bočnih ruku u transportnom položaju. Transportna zaštita pridonosi većoj kompaktnosti cele prskalice i većoj brzini u transportu.

 • Zaštita mlaznica

Ruke garniture dizajnirane su tako da štite mlaznice od mogućih oštećenja (udarci na tlo ili u neočekivanu prepreku).

 • Sigurnosna ruka i opružni klizači

U slučaju udara u prepreku zadnja ruka se odmakne i sama vraća u početni položaj. Opružni klizači sprečavaju udaranje garniture u tlo u slučaju nenadanih naginjanja prskalice.

 • Nosači mlaznica TRI-JET sa ulošcima mlaznica Lechler 

Na garniture za prskanje može da se ugradi nosače mlaznica TRI-JET Agromehanika sa ulošcima mlaznica priznate nemačke firme Lechler. U nosače mlaznica TRI-JET ugrađena su tri uloška za mlaznice koji su namenjeni za prskanje različitih kultura. Nosači mlaznica TRI-JET Agromehanika opremljeni su sa protukapnim membranskim ventilom za sprečavanje nekontrolisanog curenja iz mlaznica.

U POTPUNOSTI HIDRAULIČKE GARNITURE 15-18 MY H

Jake hidrauličke garniture MY-H sa radnim širinama 15, 16 i 18 m omogućuju pouzdani i učinkoviti rad i na velikim brzinama prskanja.

 • Hidrauličko upravljanje iz kabine traktora 

Garnitura deluje pomoću hidraulike sa kojom se upravlja preko upravljačke ploče. Upravlja podizanjem, nivelacijom i obostranim ili pojedinačnim otvaranjem te zatvaranjem leve ili desne strane garniture.

 • Postolje sa jednom tačkom 

Postolje garniture izvedeno je u jednoj tački (očni ležaj), koji garnituri omogućuje prilagođavanje terenu u svim smerovima kretanja i ravnomeran nanos sredstva za prskanje. Za dobar odaziv garniture na promjene terena te za bočno ublažavanje brinu poliuretanske opruge.

 • Hidrauličko otvaranje i zatvaranje garniture. 

Omogućeno je obostrano ili delimično otvaranje i zatvaranje leve ili desne strane. Garnitura za prskanje opremljena je sa bezbednosnim sistemom koji onemogućuje otvaranje ili zatvaranje ruku u radnom položaju. Brzina delovanja hidrauličkih cilindara je podesiva.

 • Hidrauličko podizanje

Hidrauličko podizanje izvodi se pomoću hidrauličkog cilindra sa jednosmernim delovanjem. Ugrađeni sistem bezbednosti sprečava neočekivano spuštanje garniture za prskanje u slučaju pucanja cevi. Brzina delovanja hidrauličkog cilindra je podesiva.

 • Hidraulička nivelacija ili kopiranje terena

Sa hidrauličkom nivelacijom korisnik može da utiče na ravnomerni nanos sredstva za prskanje na površinu i time i na kvalitetu prskanja. Pomenuti sistem preporučuje se za neravne i nakošene površine možemo da prilagodimo garnituru određenom nagibu terena. Brzina delovanja hidrauličkog cilindra je podesiva.

 • Hidraulička blokada sa ublažavanjem

Pomenuti sistem koristi se isključivo za transport i kod prskanja sa delimično otvorenom garniturom (samo sa levom ili desnom stranom). Uz hidraulički cilindar sistem sadrži i stezne opruge koje omogućuju dodatno ublažavanje. Brzina delovanja hidrauličkog cilindra je podesiva.

 • Okomito ublažavanje sa zračnim jastucima

Okomita pneumatska opruga dodatno sprečava moguća oštećenja garniture na većim brzinama prskanja ili na neravnim terenima. Okomita opruga ima dva pneumatska jastuka i nastavak za punjenje. Jastuci su napunjeni vazduhom pod visokim pritiskom.

 • Transportna zaštita

Garnitura je opremljena mehaničkom zaštitom koja sprečava nekontrolisano otvaranje bočnih ruku u transportnom položaju. Transportna zaštita pridonosi većoj kompaktnosti cele prskalice i većoj brzini u transportu.

 • Zaštita mlaznica

Ruke garniture dizajnirane su tako da štite mlaznice od mogućih oštećenja (udarci na tlo ili u neočekivanu prepreku).

 • Sigurnosna ruka i opružni klizači

U slučaju udara u prepreku zadnja ruka se odmakne i sama vraća u početni položaj. Opružni klizači sprečavaju udaranje garniture u tlo u slučaju nenadanih naginjanja prskalice.

 • Nosači mlaznica TRI-JET sa ulošcima mlaznica Lechler 

Na garniture za prskanje može da se ugradi nosače mlaznica TRI-JET Agromehanika sa ulošcima mlaznica priznate nemačke firme Lechler. U nosače mlaznica TRI-JET ugrađena su tri uloška za mlaznice koji su namenjeni za prskanje različitih kultura. Nosači mlaznica TRI-JET Agromehanika opremljeni su sa protukapnim membranskim ventilom za sprečavanje nekontrolisanog curenja iz mlaznica.

POTPUNE HIDRAULIČKE GARNITURE 15 HLX

Potpuna hidraulička garnitura HLX sa radnom širinom 15 m pouzdana je i učinkovita na običnim radnim brzinama. Korisnik iz traktorske kabine upravlja i nadzire podizanje, kopiranje terena i otvaranje garniture. Garnituru korisnik otvara na jednu stranu ili obe strane.

 • Hidrauličko upravljanje iz kabine traktora 

Garnitura deluje pomoću hidraulike sa kojom se upravlja preko upravljačke ploče. Upravlja podizanjem, nivelacijom i pojedinačnim otvaranjem te zatvaranjem leve ili desne strane te obostranim otvaranjem garniture.

 • Hidrauličko otvaranje i zatvaranje garniture. 

Omogućeno je delimično otvaranje i zatvaranje leve ili desne strane. Garnitura za prskanje opremljena je sa bezbednosnim sistemom koji onemogućuje otvaranje ili zatvaranje ruku u radnom položaju. Brzina delovanja hidrauličkih cilindara je podesiva.

 • Hidrauličko podizanje 

Sve prskalice AGS 2000 EN HV opremljene su hidrauličkim podizanjem. Deluje pomoću jednosmernog hidrauličkog cilindra. Ugrađeni sistem bezbednosti sprečava neočekivano spuštanje garniture za prskanje u slučaju pucanja cevi. Brzina delovanja hidrauličkog cilindra je podesiva. Kupac može da odabere jednu od različitih mogućnosti okomitog opružnog podizanja garniture.

 • Hidraulička nivelacija ili kopiranje terena 

Sa hidrauličkom nivelacijom korisnik može da utiče na ravnomerni nanos sredstva za prskanje na površinu i time i na kvalitetu prskanja. Pomenuti sistem preporučuje se za neravne i nakošene površine možemo da prilagodimo garnituru određenom nagibu terena. Brzina delovanja hidrauličkog cilindra je podesiva.

 • Automatska mehanička blokada 

Karakteristika te garniture je automatska blokada koja se automatski uključuje kod zatvaranja. Blokadom se sprečavaju oštećenja garniture kod samog transporta.

 • Transportna zaštita 

Garnitura je opremljena mehaničkom zaštitom koja sprečava nekontrolisano otvaranje bočnih ruku u transportnom položaju. Transportna zaštita pridonosi većoj kompaktnosti cele prskalice i većoj brzini u transportu.

 • Zaštita mlaznica 

Ruke garniture dizajnirane su tako da štite mlaznice od mogućih oštećenja (udarci na tlo ili u neočekivanu prepreku).

 • Sigurnosna ruka i opružni klizači 

U slučaju udara u prepreku zadnja ruka se odmakne i sama vraća u početni položaj. Opružni klizači sprečavaju udaranje garniture u tlo u slučaju nenadanih naginjanja prskalice.

 • Nosači mlaznica TRI-JET sa ulošcima mlaznica Lechler 

Na garniture za prskanje može da se ugradi nosače mlaznica TRI-JET Agromehanika sa ulošcima mlaznica priznate nemačke firme Lechler. U nosače mlaznica TRI-JET ugrađena su tri uloška za mlaznice koji su namenjeni za prskanje različitih kultura. Nosači mlaznica TRI-JET Agromehanika opremljeni su sa protukapnim membranskim ventilom za sprečavanje nekontrolisanog curenja iz mlaznica.

U POTPUNOSTI HIDRAULIČKA GARNITURA 12 MY H

Potpuna hidraulička garnitura MY-H sa radnom širinom 12 m pouzdana je i efikasna na običnim radnim brzinama. Korisnik iz traktorske kabine upravlja i nadzire podizanje, kopiranje terena i otvaranje garniture.

 • Hidrauličko upravljanje iz kabine traktora 

Garnitura deluje pomoću hidraulike sa kojom se upravlja preko upravljačke ploče. Upravlja podizanjem, nivelacijom i pojedinačnim otvaranjem te zatvaranjem leve ili desne strane garniture.

 • Trapezni sistem postolja sa četiri kotača

Sistem garnituri omogućuje automatsko prilagođavanje obliku terena (±10° nagiba). Ugrađeni stabilizator bočnog naginjanja sprečavaju oštećenja konstrukcije garniture.

 • Hidrauličko otvaranje i zatvaranje garniture. 

Omogućeno je obostrano ili delimično otvaranje i zatvaranje leve ili desne strane. Garnitura za prskanje opremljena je sa bezbednosnim sistemom koji onemogućuje otvaranje ili zatvaranje ruku u radnom položaju. Brzina delovanja hidrauličkih cilindara je podesiva.

 • Hidrauličko podizanje 

Sve prskalice AGS 2000 EN HV opremljene su hidrauličkim podizanjem. Deluje pomoću jednosmernog hidrauličkog cilindra. Ugrađeni sistem bezbednosti sprečava neočekivano spuštanje garniture za prskanje u slučaju pucanja cevi. Brzina delovanja hidrauličkog cilindra je podesiva. Kupac može da odabere jednu od različitih mogućnosti okomitog opružnog podizanja garniture.

 • Hidraulička nivelacija ili kopiranje terena

Sa hidrauličkom nivelacijom korisnik može da utiče na ravnomerni nanos sredstva za prskanje na površinu i time i na kvalitetu prskanja. Pomenuti sistem preporučuje se za neravne i nakošene površine možemo da prilagodimo garnituru određenom nagibu terena. Brzina delovanja hidrauličkog cilindra je podesiva.

 • Automatska mehanička blokada

Karakteristika te garniture je automatska blokada koja se automatski uključuje kod zatvaranja. Blokadom se sprečavaju oštećenja garniture kod samog transporta.

 • Transportna zaštita

Garnitura je opremljena mehaničkom zaštitom koja sprečava nekontrolisano otvaranje bočnih ruku u transportnom položaju. Transportna zaštita pridonosi većoj kompaktnosti cele prskalice i većoj brzini u transportu.

 • Zaštita mlaznica

Ruke garniture dizajnirane su tako da štite mlaznice od mogućih oštećenja (udarci na tlo ili u neočekivanu prepreku).

 • Sigurnosna ruka i opružni klizači 

U slučaju udara u prepreku zadnja ruka se odmakne i sama vraća u početni položaj. Opružni klizači sprečavaju udaranje garniture u tlo u slučaju nenadanih naginjanja prskalice.

 • Nosači mlaznica TRI-JET sa ulošcima mlaznica Lechler

Na garniture za prskanje ugrađeni su nosači mlaznica TRI-JET Agromehanika sa ulošcima mlaznica priznate njemačke firmeLechler. U nosače mlaznica TRI-JET ugrađena su tri uloška za mlaznice koji su namenjeni za prskanje različitih kultura. Nosači mlaznica TRI-JET Agromehanika opremljeni su sa protukapnim membranskim ventilom za sprečavanje nekontrolisanog curenja iz mlaznica.

HIDRAULIČKA GARNITURA 12 MY

Garnitura 12 m MY serijski je opremljena sa hidrauličkim otvaranjem. Na običnim radnim brzinama garnitura se pokazuje sa visokim stepenom pouzdanosti i efikasnosti.

 • Hidrauličko otvaranje i zatvaranje garniture.  

Moguće je hidrauličko otvaranje i zatvaranje garniture. Garnitura za prskanje opremljena je sa bezbednosnim sistemom koji onemogućuje otvaranje ili zatvaranje ruku u radnom položaju. Brzina delovanja hidrauličkih cilindara je podesiva.

 • Trapezni sistem postolja sa četiri kotača

Sistem garnituri omogućuje automatsko prilagođavanje obliku terena (±10° nagiba). Ugrađeni stabilizator bočnog naginjanja sprečavaju oštećenja konstrukcije garniture.

 • Automatska mehanička blokada

Karakteristika te garniture je automatska blokada koja se automatski uključuje kod zatvaranja. Blokadom se sprečavaju oštećenja garniture kod samog transporta.

 • Transportna zaštita

Garnitura je opremljena mehaničkom zaštitom koja sprečava nekontrolisano otvaranje bočnih ruku u transportnom položaju. Transportna zaštita pridonosi većoj kompaktnosti cele prskalice i većoj brzini u transportu.

 • Zaštita mlaznica

Ruke garniture dizajnirane su tako da štite mlaznice od mogućih oštećenja (udarci na tlo ili u neočekivanu prepreku).

 • Sigurnosna ruka i opružni klizači 

U slučaju udara u prepreku zadnja ruka se odmakne i sama vraća u početni položaj. Opružni klizači sprečavaju udaranje garniture u tlo u slučaju nenadanih naginjanja prskalice.

 • Hidrauličko podizanje 

Kod vučenih prskalica AGS 1500 EN serijsko je ugrađeno hidrauličko podizanje. Deluje pomoću jednosmernog hidrauličkog cilindra. Ugrađeni sistem bezbednosti sprečava neočekivano spuštanje garniture za prskanje u slučaju pucanja cevi. Brzina delovanja hidrauličkog cilindra je podesiva.

 • Nosači mlaznica TRI-JET sa ulošcima mlaznica Lechler

Na garniture za prskanje može da se ugradi nosače mlaznica TRI-JET Agromehanika sa ulošcima mlaznica priznate nemačke firme Lechler. U nosače mlaznica TRI-JET ugrađena su tri uloška za mlaznice koji su namenjeni za prskanje različitih kultura. Nosači mlaznica TRI-JET Agromehanika opremljeni su sa protukapnim membranskim ventilom za sprečavanje nekontrolisanog curenja iz mlaznica.

MEHANIČKE GARNITURE MRX

Glavna karakteristika mehaničkih garnitura MRX (12 in 15 m) je u laganoj i jakoj konstrukciji. Pomenute garniture može da se nadogradi hidrauličkim podizanjem i hidrauličkim kopiranjem terena. Prednost garnitura MRX pred konkurentnim proizvodima je u robusnosti i dužem životnom veku.

 • Trapezni sistem postolja sa četiri kotača

Sistem garnituri omogućuje automatsko prilagođavanje obliku terena (±10° nagiba). Ugrađeni stabilizator bočnog naginjanja sprečavaju oštećenja konstrukcije garniture.

 • Hidrauličko podizanje 

Kod vučenih prskalica AGS 1500 EN serijsko je ugrađeno hidrauličko podizanje. Deluje pomoću jednosmernog hidrauličkog cilindra. Ugrađeni sistem bezbednosti sprečava neočekivano spuštanje garniture za prskanje u slučaju pucanja cevi. Brzina delovanja hidrauličkog cilindra je podesiva.

 • Mehaničko otvaranje i zatvaranje garniture

Otvaranje i zatvaranje garniture izvodi se na jako jednostavan i brzi način. Stabilnost garniture u radnom položaju omogućuje žičana sajla čiju napetost može da se podesi.

 • Mehaničke blokade

Garniture za prskanje MRX osigurane su sa dve mehaničke blokade:

blokada za trapezni sistem sa četiri točka,

blokada protiv neočekivanog otvaranja garniture.

 • Zaštita mlaznica

Ruke garniture dizajnirane su tako da štite mlaznice od mogućih oštećenja (udarci na tlo ili u neočekivanu prepreku).

 • Sigurnosna ruka 

U slučaju udara u prepreku zadnja ruka se odmakne i sama vraća u početni položaj.

Kao dodatnu opremu za garniture MRX može da se odabere opružne klizače koji u slučaju neočekivanog naginjanja prskalice sprečavaju udaranje garniture u tlo. Pomenuti opružni klizači serijski su ugrađeni u garnituru.

 • Nosači mlaznica TRI-JET Agromehanika

Na garniture za prskanje može da se ugradi nosače mlaznica TRI-JET sa ulošcima mlaznica priznate njemačke firme Lechler. U nosače mlaznica ugrađena su tri uloška za mlaznice koji su namenjeni za prskanje različitih kultura. Nosači mlaznica opremljeni su sa protukapnim membranskim ventilom za sprečavanje nekontrolisanog curenja iz mlaznica.

SVETLOSNA SIGNALIZACIJA

Omogućuje sigurnu vožnju u prometu.

Opremljena je reflektirajućim tablama, zadnjim svetlima i reflektirajućim trokutom i sa dve reflektirajuće površine bele boje koje su montirane na garnituri. 

UPRAVLJANJE GARNITURAMA

Upravljačka ploča omogućuje upravljanje garniturom iz traktorske kabine. Deluje pomoću traktorske hidraulike.

Hidraulikom na garnituri možemo da upravljamo podizanjem, nivelacijom ili kopiranjem terena, obostranim ili pojedinačnim otvaranjem i zatvaranjem.

UPRAVLJANJE GARNITURAMA

Upravljačka ploča omogućuje upravljanje garniturom iz traktorske kabine. Deluje pomoću traktorske hidraulike.

Hidraulikom na garnituri možemo da upravljamo podizanjem, nivelacijom ili kopiranjem terena, obostranim ili pojedinačnim otvaranjem i zatvaranjem.

RAČUNAR ZA PRSKALICE AG-TRONIK

AG-TRONIK je moderni računar Agromehanike koj prati i automatski dozira hektarsku potrošnju sredstva za prskanje. Postupak prskanja je jednostavnije, detaljnije i ekonomičnije.

 • Korisnik radi AG-TRONIK-a može da se koncentriše na svoju vožnju.
 • Praćenje i automatsko doziranje hektarske doze događa se pomoću merača protoka tlaka i senzora brzine.
 • Upravljanje iz traktorske kabine.
 • Može da se koristi automatski ili ručni način rada. Upravljanje se odvija preko elektromotora.
 • Svo najvažniji podaci istovremeno su prikazani na glavnom ekranu.
 • Brojne parametre može da se podesi po željama korisnika.
 • Omogućeno je spremanje i prenos podataka prskanja na lične, prenosne i tablične računare pomoću SD-kartice.
 • Moguće je i povezivanje sa GPS navigacijom. 

DELIMIČNO ČIŠĆENJE

Delimično čišćenje prskalice ne menja koncentraciju sredstva za prskanje u glavnom rezervoaru.

Takvo čišćenje jako je primereno kod prekida prskanja radi različitih uzroka (nedostatak vremena, vremenski uslovi itd.).

Delimično čišćenje obuhvaća čišćenje usisnog filtera, crpke, regulatora pritiska i mlaznica. Podešavanje delimičnog čišćenja jednostavno se obavlja na samoj prskalici. Čista voda pumpa se iz rezervoara za ispiranje pomoću pumpe. Čišćenje stroja preporučuje se posle svakog korištenja.

DELIMIČNO ČIŠĆENJE

Delimično čišćenje prskalice ne menja koncentraciju sredstva za prskanje u glavnom rezervoaru.

Takvo čišćenje jako je primereno kod prekida prskanja radi različitih uzroka (nedostatak vremena, vremenski uslovi itd.).

Delimično čišćenje obuhvaća čišćenje usisnog filtera, crpke, regulatora pritiska i mlaznica. Podešavanje delimičnog čišćenja jednostavno se obavlja na samoj prskalici. Čista voda pumpa se iz rezervoara za ispiranje pomoću pumpe. Čišćenje stroja preporučuje se posle svakog korištenja.

CELO ČIŠĆENJE

Celo čišćenje prskalice izvodi se posle svakog prskanja. Pridonosi ekonomičnom prskanju i čuvanju okoliša.

Takvo čišćenje čisti ostatke sredstva za prskanje iz prskalice. Celo čišćenje obuhvaća čišćenje svih unutrašnjih delova prskalice i glavnog rezervoara, usisnog filtera, crpke, regulatora tlaka i mlaznica. Podešavanje celog čišćenja jednostavno se obavlja na samoj prskalici. Čista voda pumpa se iz rezervoara za ispiranje pomoću pumpe.

USISNI FILTER

Usisni filter namenjen je za filtriranje sredstva za prskanje. Dodatno uklanja veće delove sredstva za prskanje koji bi mogao prouzročiti poteškoće kod prskanja.

Usisni filter nalazi se između glavnog rezervoara i pumpe. Gustoća uloška za filtriranje je 50 MESH. Pre svakog punjenja glavnog rezervoara preporučuje se čišćenje usisnog filtera.


SAMOČISTEĆI TLAČNI FILTER

Samočisteći tlačni filter dodatno čisti sredstvo za prskanje pre ulaska u mlaznice. Omogućuje neometano prskanje.

Nalazi se na regulatoru prskalice.

Gustoća uloška za filtriranje je 50 MESH.

Preporučuje se temeljitije čišćenje tlačnog filtera nakon prskanja.


MLAZNICE ZA ČIŠĆENJE UNUTRAŠNJOSTI GLAVNOG REZERVOARA

Mlaznice su namenjene za čišćenje unutrašnjosti glavnog rezervoara posle prskanja. Dodatno čiste ostatke sredstva za prskanje te tako pridonose ekonomičnijem prskanju i čuvanju okoliša.

Montirane su u unutrašnjost glavnog rezervoara. Deluje pomoću ventila na regulatoru. Čista voda pumpa se iz rezervoara za ispiranje. 


SATELITSKA NAVIGACIJA

Navigacija G7 Farmnavigator povezana sa računarom za prskalice AG-TRONIK 14 omogućuje nadzor i detaljno prskanje. Sam korisnik isključivo se posvećuje svojoj vožnji. Štednja na vremenu i troškovima za sredstvo za prskanje.

Navigacija GPS prepoznaje:

 • delove gde je prskanje bilo već izvedeno,
 • vožnju van granica označene površine,
 • dolazak na krajnji cilj.

Navigacija GPS omogućuje:

 • automatsko zatvaranje i otvaranje delova za prskanje,
 • noćno prskanje,
 • spremanje podataka.


TOČKOVI

Točkovi dimenzija 9.5-42 su viši i širi od standardnih točkova (9.5-36). Osiguravaju više prskanje i višu vožnju.

ULOŠCI ZA MLAZNICE LECHLER

Nemački proizvođač Lechler jedan je od vodećih evropskih proizvođača poljoprivrednih mlaznica. Mlaznice Lechler slijede najmodernije trendove u poljoprivredi te omogućuju ekonomično i detaljno prskanje.

Veliki izbor mlaznica s obzirom na kulturu, materijal i standarde. Moderne prskalice za smanjenje „drifta“(sredstvo za prskanje koje ne dolazi do svog cilja). Proizvode Lechler je testirao i potvrdio nemački institut za hemijsku zaštitu biljaka JKI (www.jki.bund.de).


USISNA KORPA

Usisna korpa namenjena je za pumpanje vode iz ribnjaka, potoka, bunara. Pumpanje se odvija preko filtera, pumpe i regulatora u glavni rezervoar. Usisnu korpu jednostavno priključimo na bajonetni priključak ispod glavnog rezervoara.


SET ZA VANJSKO PRANJE

Posle svakog prskanja preporučuje se i vanjsko pranje stroja. S time čuvamo odlično delovanje mašine jer uklanjamo ostatke agresivnih hemijskih sredstava.

Čišćenje neka se izvede uz rub površine gde će da se izvodi prskanje. Set uključuje štapnu prskalicu i cev s priključkom. Priključivanje seta izvodi se na jednom od ventila na regulatoru.

MARKER

Marker se koristi za označavanje granica već obrađenih površina korištenjem pene. Korisnik na taj način prepoznaje i kontrolira svoje obrađene i neobrađene površine.

Penaste kuglice veličine od 10 do 20 cm stvaraju crtu koja označava rub već obrađene površine. Granice se označavaju na svakih 5-20 sekundi šta ovisi o samim podešavanjima markera.


Prijava na e-novosti

Prijavite se na naše e-novosti i budite prvi obavešteni o našim novostima, događajima i ugodnostima.


Plačilne kartice
Plačilo s plačilnimi karticami je mogoče
preko plačilnega sistema Nestpay.Na vrh stranice