Pretraživač

Uvek stroži zahtevi za čuvanje prirode i uvek veći zahtevi za boljim kvalitetom proizvoda zahtevaju razvoj modernijih mašina za zaštitu biljaka. Na tom temelju Agromehanika je razvila novu grupu prskalica, AGP 300-500 EN (U), koja zadovoljava najzahevnije standarde te istovremeno poljoprivredniku olakšavaju celi postupak zaštite biljaka.

Galerija Upit
Ili nas nazovite na

+386 (04) 2371300

KARAKTERISTIKE

Uvek stroži zahtevi za čuvanje prirode i uvek veći zahtevi za boljim kvalitetom proizvoda zahtevaju razvoj modernijih mašina za zaštitu biljaka. Na tom temelju Agromehanika je razvila novu grupu prskalica, AGP 300-500 EN (U), koja zadovoljava najzahevnije standarde te istovremeno poljoprivredniku olakšavaju celi postupak zaštite biljaka.

 • Rezervoari 300, 400 i 500 l 

OKVIR

Jaki okvir od kvalitetnog čelika osigurava dugi životni vek prskalice. Oblik konstrukcije osigurava kratku udaljenost težišta od traktora do prskalice, dobro mešanje sredstva za prskanje, pražnjenje spremnika i jednostavno čišćenje. Površina okvira zaštićena je modernim sistemom praškastog lakiranja.

OKVIR

Jaki okvir od kvalitetnog čelika osigurava dugi životni vek prskalice. Oblik konstrukcije osigurava kratku udaljenost težišta od traktora do prskalice, dobro mešanje sredstva za prskanje, pražnjenje spremnika i jednostavno čišćenje. Površina okvira zaštićena je modernim sistemom praškastog lakiranja.

GLAVNI REZERVOAR

Volumena 300, 400 i 500 l

Moderni dizajn rezervoara sa zaobljenim rubovima, glatkim unutrašnjim zidovima i

nagnutim dnom omogućuje potpuno pražnjenje i efikasno čišćenje.

Rezervoar je izrađen od hemijsko otpornog polietilena. Na vrhu rezervoara nalazi se poklopac sa cedilom koji olakšava punjenje. Ugravirana litarska skala omogućuje lakše vizualno očitavanje količine hemijskog sredstva.

REZERVOAR ZA ISPIRANJE

Volumen 20-50 l.

Namenjen je za pranje glavnog rezervoara i ostalih elemenata posle prskanja ili posle prekida prskanja.


REZERVOAR ZA PRANJE RUKU

Volumen je 12,5 l.

Namenjen je za pranje ruku nakon rada sa sredstvima za prskanje. 


PUMPA

Srednjetlačna klipno-membranska pumpa Agromehanika BM 65/30 P primerena je za prepumpavanje sredstava za prskanje i tekućih gnojiva i koristi se za prskanje i mešanje sredstva za prskanje u spremniku.

Izrađena je od tvornički proverenih materijala. Dodatna garancija kvalitete predstavlja i 3-godišnja garancija.

 • Srednjetlačne 2-klipne membranske pumpe
 • Membrane od kvalitetne gume NBR.
 • Kućište od eloksiranog aluminija otporno na hemijska sredstva.

PUMPA

Srednjetlačna klipno-membranska pumpa Agromehanika BM 65/30 P primerena je za prepumpavanje sredstava za prskanje i tekućih gnojiva i koristi se za prskanje i mešanje sredstva za prskanje u spremniku.

Izrađena je od tvornički proverenih materijala. Dodatna garancija kvalitete predstavlja i 3-godišnja garancija.

 • Srednjetlačne 2-klipne membranske pumpe
 • Membrane od kvalitetne gume NBR.
 • Kućište od eloksiranog aluminija otporno na hemijska sredstva.

MLAZNICA ZA MEŠANJE

Omogućuje mešanje sredstva za prskanje i sprečava nastanak hemijskog taloga na dnu rezervoara. Prskalice su opremljene sa dve mlaznice za mešanje.

Deluje pomoću razvodnog ventila na pumpi. Smeštena je na donji deo rezervoara. Napajanje mlaznice za mešanje odvija se direktno preko pumpe. 


VENTILATOR SA PODESIVIM LOPATICAMA

Za ispravan nanos sredstva za prskanje na delove biljaka brzina zraka i kapacitet ventilatora moraju da se prilagode veličini nasada i vegetacijskom razdoblju. Prevelika brzina zraka prouzročava gubitke sredstva za prskanje radi prevelikog odnošenja kapljica. Premalena brzina ventilatora može da prouzroči nedovoljnu zaštitu nasada.

Sve prskalice Agromehanike opremljene su podesivim ventilatorima gde može da se podesi brzina i količina zraka. 


VENTILATOR SA PODESIVIM LOPATICAMA

Za ispravan nanos sredstva za prskanje na delove biljaka brzina zraka i kapacitet ventilatora moraju da se prilagode veličini nasada i vegetacijskom razdoblju. Prevelika brzina zraka prouzročava gubitke sredstva za prskanje radi prevelikog odnošenja kapljica. Premalena brzina ventilatora može da prouzroči nedovoljnu zaštitu nasada.

Sve prskalice Agromehanike opremljene su podesivim ventilatorima gde može da se podesi brzina i količina zraka. 


OKRUGLI DUVAČ

Zadaća duvača je proizvodnja kvalitetne mase zraka koja prenosi kapljice sredstva za prskanje do lista. O kvaliteti protoka zraka zavisi i kvaliteta prskanja. Sve verzije duvača izrađene su od metalnog kućišta i dvostruko su praškasto lakirane.


DUVAČ SA USMERIVAČIMA 130 I 170 CM

Prednost duvača sa usmerivačima zraka je u ravnomernijoj podeli zraka na levu i desnu stranu te po celoj širini nasada.

Prskanje sa usmerivačima povećava kvalitetu prskanja i smanjuje hektarsku potrošnju sredstva za prskanje.

Svi usmerivači su dvostruko praškasto lakirani.


DVOSTRUKI MEMBRANSKI NOSAČI MLAZNICA

Standardno prskalice su opremljene jednostrukim membranskim nosačima mlaznica i različitim keramičkim ulošcima priznatog proizvođača Lechler. Protukapni ventil onemogućuje curenje tekućine.

Dvostruki membranski nosači omogućuju brzi odabir mlaznica kod prskanja različitih nasada.

Kod okretanja za 90 stupnjeva pojedinu mlaznicu možete da otvorite i zatvorite.  


RUČNO DALJINSKO UPRAVLJANJE M170

Prskanje sa regulatorom M170 je jednostavno jer je montirano uz sedište vozača. Sa regulatorom daljinski možemo otvarati i zatvarati levi i desni deo prskalice te podesiti pritisak. Za  lakše očitavanje pritiska brine manometar, pričvršćen na regulator.

Daljinska regulacija izvodi se pomoću robusnog visokotlačnog regulatora pritiska M170. Može da se koristi za radne pritiske do 50 bar i za pumpe sa najvećim protočnim kapacitetom 150 l/min. 


RUČNO DALJINSKO UPRAVLJANJE M170

Prskanje sa regulatorom M170 je jednostavno jer je montirano uz sedište vozača. Sa regulatorom daljinski možemo otvarati i zatvarati levi i desni deo prskalice te podesiti pritisak. Za  lakše očitavanje pritiska brine manometar, pričvršćen na regulator.

Daljinska regulacija izvodi se pomoću robusnog visokotlačnog regulatora pritiska M170. Može da se koristi za radne pritiske do 50 bar i za pumpe sa najvećim protočnim kapacitetom 150 l/min. 


ELEKTRIČNI DALJINSKI REGUATOR PR8

Visokotlačni regulator pritiska PR8 uvrštavamo među najmodernije električne regulatore za daljinsko upravljanje. Upravljanje se izvodi iz traktorske kabine pomoću upravljačke ploče.

Regulator PR8 karakterizuju:

 • najkvalitetniji materijali koji omogućuju neometani rad na visokim radnim pritiscima,
 • Elektromagnetski ventili koji omogućuju otvaranje i zatvaranje delova za prskanje te podešavanje pritiska.
 • mogućnost nadogradnje na 4 dela za prskanje terasa.

U prskalice Agromehanika ugrađena su dva tipa električnih regulatora:

 • PR8 ECF − električno podešavanje tlaka i električno otvaranje/zatvaranje delova,
 • PR8 ECF − ručno podešavanje pritiska i električno otvaranje/zatvaranje delova.


RAČUNAR ZA PRSKANJE AGTRONIK M1

 • Ušteda na vremenu i potrošnji sredstava za prskanje
 • Omogućuje detaljniji nanos sredstva za prskanje
 • Zapisivanje i obrada podataka
 • Mogućnost prskanja na terasama
 • Mogućnost prskanja sa mlaznicama različitih protoka

Zahtevni klijenti mogu da koriste prednosti koje za prskanje donosi korištenje računara za prskanje AGtronik M1. Radi se o naprednom računaru za prskalice koji ima sve moderne funkcije. Plod je 25 godina iskustava u razvoju računara za prskanje. AGtronik M1 ima veliki ekran koji omogućuje istovremeni pregled svih važnijih funkcija. Bitne prednosti korištenja AGtronika M1 su:

 • manja i učinkovitija potrošnja sredstva za prskanje,
 • ravnomerna potrošnja sredstva za prskanje bez obzira na brzinu vožnje, brzinu vrtnje motora ili brzinu priključnog vratila
 • kvalitetnije i preciznije prskanje,
 • mogućnost nadogradnje na 4 odjeljka za prskanje terasa
 • upravljanje prskalicama iz kabine traktora, zato je i manja izloženost hemikalijama,
 • mogućnost istovremenog prskanja sa različitim ulošcima mlaznica,
 • odgovornost prema okolini sa efikasnom potrošnjom sredstva za prskanje,
 • zapisivanje analiza prskanja te
 • ušteda na vremenu. 


DELIMIČNO ČIŠĆENJE

Delimično čišćenje prskalice ne menja koncentraciju sredstva za prskanje u glavnom rezervoaru. Takvo čišćenje jako je primereno kod prekida prskanja radi različitih uzroka (nedostatak vremena, vremenski uslovi itd.).

Takvo čišćenje obuhvaća čišćenje usisnog filtera, pumpe, regulatora pritiska i mlaznica. Podešavanje delimičnog čišćenja jednostavno se obavlja na samoj prskalici. Čista voda pumpa se iz rezervoara za ispiranje pomoću pumpe. Čišćenje prskalice posle svake upotrebe produžuje njezin životni vek i obezbeđuje bolje rezultate prskanja.

DELIMIČNO ČIŠĆENJE

Delimično čišćenje prskalice ne menja koncentraciju sredstva za prskanje u glavnom rezervoaru. Takvo čišćenje jako je primereno kod prekida prskanja radi različitih uzroka (nedostatak vremena, vremenski uslovi itd.).

Takvo čišćenje obuhvaća čišćenje usisnog filtera, pumpe, regulatora pritiska i mlaznica. Podešavanje delimičnog čišćenja jednostavno se obavlja na samoj prskalici. Čista voda pumpa se iz rezervoara za ispiranje pomoću pumpe. Čišćenje prskalice posle svake upotrebe produžuje njezin životni vek i obezbeđuje bolje rezultate prskanja.

CELO ČIŠĆENJE

Celo čišćenje prskalice izvodi se posle svakog prskanja. Pridonosi ekonomičnom prskanju i čuvanju okoliša.

Takvo čišćenje čisti ostatke sredstva za prskanje iz prskalice. Celo čišćenje obuhvaća čišćenje svih unutrašnjih delova prskalice i glavnog rezervoara, usisnog filtera, crpke, regulatora tlaka i mlaznica. Podešavanje celog čišćenja jednostavno se obavlja na samoj prskalici. Čišćenje prskalice posle svake upotrebe produžuje njezin životni vek i obezbeđuje bolje rezultate prskanja.

USISNI FILTER

Usisni filter namenjen je za filtriranje sredstva za prskanje. Dodatno uklanja veće delove sredstva za prskanje koji bi mogao prouzročiti poteškoće kod prskanja.

Usisni filter nalazi se između glavnog rezervoara i pumpe. Pre svakog punjenja glavnog rezervoara preporučuje se čišćenje usisnog filtera.

TLAČNI FILTER

Samočisteći tlačni filter dodatno čisti sredstvo za prskanje pre ulaska u mlaznice. Omogućuje neometano prskanje.

Nalazi se na regulatoru prskalice. Preporučuje se temeljitije čišćenje tlačnog filtera nakon prskanja.

MLAZNICE ZA ČIŠĆENJE UNUTRAŠNJOSTI GLAVNOG REZERVOARA

Mlaznice su namenjene za čišćenje unutrašnjosti glavnog rezervoara posle prskanja. Dodatno čiste ostatke sredstva za prskanje te tako pridonose ekonomičnijem prskanju i čuvanju okoliša.

Montirane su u unutrašnjost glavnog rezervoara. Deluje pomoću ventila na regulatoru. Čista voda pumpa se iz rezervoara za ispiranje. 


SISTEM PRSKANJA NA TERASAMA

Pomenuti sistem sastoji se od četiri dela za prskanje (dva na levoj i dva na desnoj strani usmjerivača). Sa svakim delom može da se upravlja sa elektronskim ili električnim regulatorom.

Taj sistem korisniku omogućuje prskanje nasada na različitim visinama ili prskanje grmlja. 


UREĐAJ ZA ISPIRANJE AMBALAŽE I CEDILA

Uređaj za ispiranje pomaže u učinkovitoj potrošnji sredstva za prskanje i čuvanju okoliša. Ostatke hemijskog sredstva u ambalaži i cedilu pomoću ventila isperemo u glavni rezervoar.

Po želji korisnika moguća je kupnja ili samo uređaja za ispiranje ambalaže ili samo uređaja za ispiranje cedila.


SVETLOSNA SIGNALIZACIJA

Omogućuje vožnju u prometu na cesti. Pričvršćena je na zadnji dio prskalice.


MLAZNICE ZA VIŠI DOMET

Za bolje prskanje viših delova nasada preporučuje se korištenje mlaznica za viši domet.

Obično se ugrađuju dve mlaznice na najviši dio usmerivača.


USISNA KORPA

Usisna korpa sa usisnom cevi (5 m) namenjena je za pumpanje vode iz ribnjaka, potoka, bunara. Pumpanje se odvija preko filtera, pumpe i regulatora u glavni rezervoar. Usisnu korpu jednostavno priključimo na bajonetni priključak ispod glavnog rezervoara.

KOMPLET ZA VANJSKO PRANJE

Posle svakog prskanja preporučuje se i vanjsko pranje stroja. Sa kompletom čuvamo odlično delovanje mašine i sprečavamo rđanje jer uklanjamo ostatke agresivnih hemijskih sredstava.

Čišćenje mora da se obavi na primerenom mestu. Set uključuje štapnu prskalicu i cev s priključkom. Set se priključi na jedan od ventila regulatora.

Prijava na e-novosti

Prijavite se na naše e-novosti i budite prvi obavešteni o našim novostima, događajima i ugodnostima.
Na vrh stranice