Pretraživač

Potpuno nova serija prskalica AGS 2500–3000 EN HP napravljena je u skladu sa najnovijim tehnološkim rešenjima. Karakteristika pomenute serije prskalica je jednostavnost uporabe, kvalitetna izrada i bogata standardna oprema.

KARAKTERISTIKE

Serija prskalica AGS EN HP sa paralelogramskim postoljem izrađena je u skladu sa najnovijim tehnološkim rešenjima. Karakteristika pomenute serije prskalica je jednostavnost uporabe, kvalitetna izrada i bogata standardna oprema.

 • Rezervoari 2500 i 3000 l
 • Hidrauličke garniture HP 15, 18, 21 i 24 m ŠASIJA

Šasija od kvalitetnog čelika osigurava dugi životni vek prskalice. Kruta priključna osovina ima mogućnost različitih traktorskih priključaka. Razmak točkova je podesiv šta korisniku omogućuje prilagođavanje prskalice njegovim potrebama. Cela šasija zaštićena je modernim sistemom dvostrukog praškastog lakiranja.

Šasija je opremljena:

 • sa krutom priključnom osovinom,
 • sa točkovima 270/95 R44, podesivima po visini,
 • sa potpornim točkom podesivim po visini.
 • sa parkirnim blokadama.

ŠASIJA

Šasija od kvalitetnog čelika osigurava dugi životni vek prskalice. Kruta priključna osovina ima mogućnost različitih traktorskih priključaka. Razmak točkova je podesiv šta korisniku omogućuje prilagođavanje prskalice njegovim potrebama. Cela šasija zaštićena je modernim sistemom dvostrukog praškastog lakiranja.

Šasija je opremljena:

 • sa krutom priključnom osovinom,
 • sa točkovima 270/95 R44, podesivima po visini,
 • sa potpornim točkom podesivim po visini.
 • sa parkirnim blokadama.

GLAVNI REZERVOAR

Volumen 200, 2500 i 3000 l. Moderni dizajn rezervoara sa zaobljenim rubovima, glatkim unutrašnjim zidovima i nagnutim dnom omogućuje potpuno pražnjenje i učinkovito čišćenje..

Rezervoar je izrađen od visoko kvalitetnog polietilena šta mu daje kompaktnost i hemijsku otpornost.

REZERVOAR ZA ISPIRANJE

Namenjen je za pranje glavnog rezervoara i ostalih elemenata posle prskanja ili posle prekida prskanja.

Rezervoar ispiranje ugrađen je u glavni rezervoar. Puni sa samo sa čistom vodom. Volumen je 300 l.

REZERVOAR ZA PRANJE RUKU

Namenjen je za pranje ruku nakon rada sa sredstvima za prskanje. Puni sa samo sa čistom vodom. Volumen je 20 l. 

PUMPA ZA PRSKANJE

Pumpe su klipno-membranskog tipa i primerene su za prepumpavanje sredstava za prskanje i tekućih gnojiva. Izrađene su od tvornički proverenih materijala. Glavna zadaća te prskalice je kvalitetno prskanje.

 • Pumpa Agromehanika BM 150/20 – garniture 15 i 18 m – 3 godišnju garanciju
 • Pumpa Comet BP 171/20 – garniture 21 i 24 m


PUMPA ZA PRSKANJE

Pumpe su klipno-membranskog tipa i primerene su za prepumpavanje sredstava za prskanje i tekućih gnojiva. Izrađene su od tvornički proverenih materijala. Glavna zadaća te prskalice je kvalitetno prskanje.

 • Pumpa Agromehanika BM 150/20 – garniture 15 i 18 m – 3 godišnju garanciju
 • Pumpa Comet BP 171/20 – garniture 21 i 24 m


PUMPA ZA MEŠANJE

Centrifugalna pumpa za mešanje C 200 sa protokom 200 l/min. Osigurava kvalitetno i konstantno mešanje sredstva za prskanje u rezervoaru.

Crpka za mešanje povezana je sa glavnom pumpom preko klinastog remena. Mešanje se uvek izvodi kada je uključena kardanska osovina traktora.


MLAZNICE ZA MEŠANJE

Omogućuje mešanje sredstva za prskanje i sprečava nastanak hemijskog taloga na dnu rezervoara.

Deluje pomoću razvodnog ventila na regulatoru. Smeštena je na donji deo rezervoara. Napajanje mlaznice za miješanje odvija se direktno preko centrifugalne pumpe C 200.


POSUDA ZA PUNJENJE SA MLAZNICOM ZA ISPIRANJE AMBALAŽE

Potpuno novi tip posude za punjenje koja je montirana na trapezni mehanizam i omogućuje jednostavni pristup. Namenjena je za efikasnu pripremu hemijskog pripravka šta se posebno pokazuje kod teže topivih praškastih sredstava.

U unutrašnjosti posude za punjenje nalazi se mlaznica za mešanje i za ispiranje ambalaže. Volumen je 30 l.


VANJSKO PUNJENJE

Prskalica je opremljena sistemom za vanjsko punjenje rezervoara iz hidranta. Možemo puniti glavni rezervoar i rezervoar za ispiranje.

Punjenje glavnog rezervoara dodatno je zaštićeno protupovratnim ventilom koji sprječava izlivanje sredstva za prskanje iz rezervoara.


HIDRAULIČKE GARNITURE HP

Jake hidrauličke garniture sa radnim širinama 15, 21 i 24 m, omogućuju pouzdani i učinkoviti rad i na velikim brzinama prskanja. Sustav paralelogramskog postolja omogućuje prskanje viših uroda.


 • Hidrauličko upravljanje iz kabine traktora 

Garnitura deluje pomoću hidraulike sa kojom se upravlja preko upravljačke ploče. Pomoću nje upravljamo podizanjem, nivelacijom i otvaranjem te zatvaranjem garniture.

 • Postolje na dva kotača sa ublaživačem 

Postolje garniture izvedeno je u dve tačke, što garnituri omogućuje prilagođavanje terenu u svim smerovima gibanja i ravnomeran nanos sredstva za prskanje. Za dobar odaziv garniture na promene terena te za bočno ublažavanje brinu poliuretanske opruge.

 • Bočno složive ruke 

Verzija garniture za prskanje omogućuje vodoravno slaganje ruku uz bok prskalice. Prednosti bočnog slaganja su manje transportne visine i širine.

 • Hidrauličko otvaranje i zatvaranje garniture.  

Garnitura za prskanje opremljena je sa bezbednosnim sistemom koji onemogućuje otvaranje ili zatvaranje ruku u radnom položaju. Brzina delovanja hidrauličkih cilindara je podesiva.

 • Paralelogramsko - hidrauličko podizanje

Paralelogramsko postolje omogućuje podizanje garniture do 230 cm, što je primereno i za prskanje višeg uroda (npr. kukuruz, suncokreti, duhan ...). Podizanje se izvodi pomoću hidrauličkog cilindra sa jednosmernim delovanjem. Ugrađeni sistem bezbednosti sprečava neočekivano spuštanje garniture za prskanje u slučaju pucanja cevi. Brzina delovanja hidrauličkog cilindra je podesiva.

 • Hidraulička nivelacija ili kopiranje terena 

Sa hidrauličkom nivelacijom korisnik može da utiče na ravnomerni nanos sredstva za prskanje na površinu i time i na kvalitetu prskanja. Pomenuti sistem preporučuje se za neravne i nakošene površine možemo da prilagodimo garnituru određenom nagibu terena. Brzina delovanja hidrauličkog cilindra je podesiva.

 • Automatska blokada

Pomenuti sistem automatski se aktivira kod zatvaranja garniture i koristi se isključivo za transport. Sistem omogućuje dodatnu sigurnost kod transporta i sprečava oštećenja garniture.

 • Okomito ublažavanje sa hidrauličkim ublaživačem 

Okomita ublažavanje dodatno sprečava moguća oštećenja garniture na većim brzinama prskanja ili na neravnim terenima.

 • Transportno postolje

Garnitura je opremljena mehaničkom zaštitom koja sprečava nekontrolisano otvaranje bočnih ruku u transportnom položaju. Transportna zaštita pridonosi većoj kompaktnosti cele prskalice i većoj brzini u transportu.

 • Zaštita mlaznica 

Ruke garniture dizajnirane su tako da štite mlaznice od mogućih oštećenja (udarci na tlo ili u neočekivanu prepreku).

 • Pokretna bezbednosna ruka i opružni klizači

U slučaju udara u prepreku zadnja ruka se odmakne i sama vraća u početni položaj. Opružni klizači sprečavaju udaranje garniture u tlo u slučaju nenadanih naginjanja prskalice.

HIDRAULIČKE GARNITURE HP

Jake hidrauličke garniture sa radnim širinama 15, 21 i 24 m, omogućuju pouzdani i učinkoviti rad i na velikim brzinama prskanja. Sustav paralelogramskog postolja omogućuje prskanje viših uroda.


 • Hidrauličko upravljanje iz kabine traktora 

Garnitura deluje pomoću hidraulike sa kojom se upravlja preko upravljačke ploče. Pomoću nje upravljamo podizanjem, nivelacijom i otvaranjem te zatvaranjem garniture.

 • Postolje na dva kotača sa ublaživačem 

Postolje garniture izvedeno je u dve tačke, što garnituri omogućuje prilagođavanje terenu u svim smerovima gibanja i ravnomeran nanos sredstva za prskanje. Za dobar odaziv garniture na promene terena te za bočno ublažavanje brinu poliuretanske opruge.

 • Bočno složive ruke 

Verzija garniture za prskanje omogućuje vodoravno slaganje ruku uz bok prskalice. Prednosti bočnog slaganja su manje transportne visine i širine.

 • Hidrauličko otvaranje i zatvaranje garniture.  

Garnitura za prskanje opremljena je sa bezbednosnim sistemom koji onemogućuje otvaranje ili zatvaranje ruku u radnom položaju. Brzina delovanja hidrauličkih cilindara je podesiva.

 • Paralelogramsko - hidrauličko podizanje

Paralelogramsko postolje omogućuje podizanje garniture do 230 cm, što je primereno i za prskanje višeg uroda (npr. kukuruz, suncokreti, duhan ...). Podizanje se izvodi pomoću hidrauličkog cilindra sa jednosmernim delovanjem. Ugrađeni sistem bezbednosti sprečava neočekivano spuštanje garniture za prskanje u slučaju pucanja cevi. Brzina delovanja hidrauličkog cilindra je podesiva.

 • Hidraulička nivelacija ili kopiranje terena 

Sa hidrauličkom nivelacijom korisnik može da utiče na ravnomerni nanos sredstva za prskanje na površinu i time i na kvalitetu prskanja. Pomenuti sistem preporučuje se za neravne i nakošene površine možemo da prilagodimo garnituru određenom nagibu terena. Brzina delovanja hidrauličkog cilindra je podesiva.

 • Automatska blokada

Pomenuti sistem automatski se aktivira kod zatvaranja garniture i koristi se isključivo za transport. Sistem omogućuje dodatnu sigurnost kod transporta i sprečava oštećenja garniture.

 • Okomito ublažavanje sa hidrauličkim ublaživačem 

Okomita ublažavanje dodatno sprečava moguća oštećenja garniture na većim brzinama prskanja ili na neravnim terenima.

 • Transportno postolje

Garnitura je opremljena mehaničkom zaštitom koja sprečava nekontrolisano otvaranje bočnih ruku u transportnom položaju. Transportna zaštita pridonosi većoj kompaktnosti cele prskalice i većoj brzini u transportu.

 • Zaštita mlaznica 

Ruke garniture dizajnirane su tako da štite mlaznice od mogućih oštećenja (udarci na tlo ili u neočekivanu prepreku).

 • Pokretna bezbednosna ruka i opružni klizači

U slučaju udara u prepreku zadnja ruka se odmakne i sama vraća u početni položaj. Opružni klizači sprečavaju udaranje garniture u tlo u slučaju nenadanih naginjanja prskalice.

NOSAČI MLAZNICA TRI-JET AGROMEHANIKA

Na garniture za prskanje može da se ugradi nosače mlaznica TRI-JET Agromehanika sa ulošcima mlaznica priznate nemačke firme Lechler. U nosače mlaznica TRI-JET ugrađena su tri uloška za mlaznice koji su namenjeni za prskanje različitih kultura.

Nosači mlaznica TRI-JET Agromehanika opremljeni su sa protukapnim membranskim ventilom za sprečavanje nekontrolisanog curenja iz mlaznica.


SVETLOSNA SIGNALIZACIJA

Omogućuje bezbednu vožnju u prometu i na smanjenoj vidljivosti.

Opremljena je reflektirajućim tablama, zadnjim svetlima i reflektirajućim trokutom i sa dve reflektirajuće površine bele boje koje su montirane na garnituri. 


UPRAVLJANJE GARNITUROM

Upravljačka ploča omogućuje upravljanje garniturom iz traktorske kabine. Deluje pomoću traktorske hidraulike.

Hidraulikom na garnituri možemo da upravljamo podizanjem, nivelacijom ili kopiranjem terena, blokadom, obostranim  otvaranjem i zatvaranjem garniture.

UPRAVLJANJE GARNITUROM

Upravljačka ploča omogućuje upravljanje garniturom iz traktorske kabine. Deluje pomoću traktorske hidraulike.

Hidraulikom na garnituri možemo da upravljamo podizanjem, nivelacijom ili kopiranjem terena, blokadom, obostranim  otvaranjem i zatvaranjem garniture.

RAČUNAR ZA PRSKALICE AG-TRONIK

AG-TRONIK  je moderni računar Agromehanike koji prati i automatski dozira hektarsku potrošnju sredstva za prskanje. Postupak prskanja je jednostavnije, detaljnije i ekonomičnije.

 • Korisnik radi AG-TRONIK-a može da se koncentriše na svoju vožnju.
 • Praćenje i automatsko doziranje hektarske doze događa se pomoću merača protoka tlaka i senzora brzine.
 • Upravljanje iz traktorske kabine.
 • Može da se koristi automatski ili ručni način rada. Upravljanje se odvija preko elektromotora.
 • Svo najvažniji podaci istovremeno su prikazani na glavnom ekranu.
 • Brojne parametre može da se podesi po željama korisnika.
 • Omogućeno je spremanje i prenos podataka prskanja na lične, prenosne i tablične računare pomoću SD-kartice.
 • Moguće je i povezivanje sa GPS navigacijom. 

DELIMIČNO ČIŠĆENJE

Delimično čišćenje prskalice ne menja koncentraciju sredstva za prskanje u glavnom rezervoaru.

Takvo čišćenje jako je primereno kod prekida prskanja radi različitih uzroka (nedostatak vremena, vremenski uslovi itd.).

Delimično čišćenje obuhvaća čišćenje usisnog filtera, crpke, regulatora pritiska i mlaznica. Podešavanje delimičnog čišćenja jednostavno se obavlja na samoj prskalici. Čista voda pumpa se iz rezervoara za ispiranje pomoću pumpe. Čišćenje stroja preporučuje se posle svakog korištenja.

DELIMIČNO ČIŠĆENJE

Delimično čišćenje prskalice ne menja koncentraciju sredstva za prskanje u glavnom rezervoaru.

Takvo čišćenje jako je primereno kod prekida prskanja radi različitih uzroka (nedostatak vremena, vremenski uslovi itd.).

Delimično čišćenje obuhvaća čišćenje usisnog filtera, crpke, regulatora pritiska i mlaznica. Podešavanje delimičnog čišćenja jednostavno se obavlja na samoj prskalici. Čista voda pumpa se iz rezervoara za ispiranje pomoću pumpe. Čišćenje stroja preporučuje se posle svakog korištenja.

CELO ČIŠĆENJE

Celo čišćenje prskalice izvodi se posle svakog prskanja. Pridonosi ekonomičnom prskanju i čuvanju okoliša.

Takvo čišćenje čisti ostatke sredstva za prskanje iz prskalice. Celo čišćenje obuhvaća čišćenje svih unutrašnjih delova prskalice i glavnog rezervoara, usisnog filtera, crpke, regulatora tlaka i mlaznica. Podešavanje celog čišćenja jednostavno se obavlja na samoj prskalici. Čista voda pumpa se iz rezervoara za ispiranje pomoću pumpe.

USISNI FILTER

Usisni filter namenjen je za filtriranje sredstva za prskanje. Dodatno uklanja veće delove sredstva za prskanje koji bi mogao prouzročiti poteškoće kod prskanja.

Usisni filter nalazi se između glavnog rezervoara i pumpe. Gustoća uloška za filtriranje je 50 MESH.

Pre svakog punjenja glavnog rezervoara preporučuje se čišćenje usisnog filtera. 


SAMOČISTEĆI TLAČNI FILTER

Samočisteći tlačni filter dodatno čisti sredstvo za prskanje pre ulaska u mlaznice. Omogućuje neometano prskanje.

Nalazi se na regulatoru prskalice. Gustoća uloška za filtriranje je 50 MESH.

Preporučuje se temeljitije čišćenje tlačnog filtera nakon prskanja.


MLAZNICE ZA ČIŠĆENJE UNUTRAŠNJOSTI GLAVNOG REZERVOARA

Mlaznice su namenjene za čišćenje unutrašnjosti glavnog rezervoara posle prskanja. Dodatno čiste ostatke sredstva za prskanje te tako pridonose ekonomičnijem prskanju i čuvanju okoliša.

Montirane su u unutrašnjost glavnog rezervoara. Deluje pomoću ventila na regulatoru. Čista voda pumpa se iz rezervoara za ispiranje.   


SATELITSKA NAVIGACIJA GPS

Navigacija G7 Farmnavigator povezana sa računarom za prskalice AG-TRONIK 14 omogućuje nadzor i detaljno prskanje. Sam korisnik isključivo se posvećuje svojoj vožnji. Štednja na vremenu i troškovima za sredstvo za prskanje.


Navigacija GPS prepoznaje:

 • delove gde je prskanje bilo već izvedeno,
 • vožnju van granica označene površine,
 • dolazak na krajnji cilj.

Navigacija gps omogućuje:

 • automatsko zatvaranje i otvaranje delova za prskanje,
 • noćno prskanje,
 • spremanje podataka.

HIDRAULIČKO POKRETNA RUDA

Prskalica sa hidrauličko pokretnim rudom ne uništava urod jer sledi razmak točkova traktora.

Upravlja se iz traktorske kabine preko dvosmernog ventila. Kod transporta moguća je blokada rude.


KOTAČI I BLATOBRANI

Kotači dimenzija 300/95 R46 su viši i širi od standardnih kotača (270/95 R44). Osiguravaju više prskanje, viši prelaz i manje upadanje kotača.

Po želji kupca prskalicu možemo opremiti blatobranima.


ULOŠCI ZA MLAZNICE LECHLER

Nemački proizvođač Lechler jedan je od vodećih evropskih proizvođača poljoprivrednih mlaznica. Mlaznice Lechler slijede najmodernije trendove u poljoprivredi te omogućuju ekonomično i detaljno prskanje.

Veliki izbor mlaznica s obzirom na kulturu, materijal i standarde. Moderne prskalice za smanjenje sredstva za prskanje (sredstvo za prskanje koje ne dolazi do svog cilja). Proizvode Lechler je testirao i potvrdio nemački institut za hemijsku zaštitu biljaka JKI (www.jki.bund.de).


USISNA KORPA

Usisna korpa namenjena je za pumpanje vode iz ribnjaka, potoka, bunara.

Pumpanje se odvija preko filtera, pumpe i regulatora u glavni rezervoar. Usisnu korpu jednostavno priključimo na bajonetni priključak ispod glavnog rezervoara.


SET ZA VANJSKO PRANJE

Posle svakog prskanja preporučuje se i vanjsko pranje stroja. S time čuvamo odlično delovanje mašine jer uklanjamo ostatke agresivnih hemijskih sredstava.

Čišćenje neka se izvede uz rub površine gde će da se izvodi prskanje. Set uključuje štapnu prskalicu i cev s priključkom. Priključivanje seta izvodi se na jednom od ventila na regulatoru.

MARKER

Marker se koristi za označavanje granica već obrađenih površina korištenjem pene. Korisnik na taj način prepoznaje i kontrolira svoje obrađene i neobrađene površine.

Penaste kuglice veličine od 10 do 20 cm stvaraju crtu koja označava rub već obrađene površine. Granice se označavaju na svakih 5-20 sekundi šta ovisi o samim podešavanjima markera.


VLEČNA ŠKROPILNICA AGS 2500-3000 EN HP

HITER IZKLOP/VKLOP ŠKROPLJENJA- AGS 2500-3000 EN HP

Prijava na e-novosti

Prijavite se na naše e-novosti i budite prvi obavešteni o našim novostima, događajima i ugodnostima.


Plačilne kartice
Plačilo s plačilnimi karticami je mogoče
preko plačilnega sistema Nestpay.Na vrh stranice