Pretraživač

Nošena traktorska prskalica AGP 100−400 TN (TEN) moderni je stroj, namenjen za zaštitu vinograda i nasada grmlja od bolesti i kukaca. Stroj sa svojom konstrukcijom omogućuje optimalnu potrošnju energije i sredstava za prskanje koje ravnomerno nanosimo na biljke koje želimo da zaštitimo. Posebna karakteristika prskalice je usmerivač sa prednjim zahvatom vazduha. Vazduh iz usmerivača izlazi pod kutom zbog čega sredstvo za prskanje bolje ulazi u unutrašnjost mase lišća.

KARAKTERISTIKE

Nošena traktorska prskalica AGP 100−400 TN (TEN) moderni je stroj, namenjen za zaštitu vinograda i nasada grmlja od bolesti i kukaca. Stroj sa svojom konstrukcijom omogućuje optimalnu potrošnju energije i sredstava za prskanje koje ravnomerno nanosimo na biljke koje želimo da zaštitimo. Posebna karakteristika prskalice je usmerivač sa prednjim zahvatom vazduha. Vazduh iz usmerivača izlazi pod kutom zbog čega sredstvo za prskanje bolje ulazi u unutrašnjost mase lišća.

 • Rezervoari 100, 200, 250 i 400 l 

OKVIR

Jaki okvir od kvalitetnog čelika osigurava dugi životni vek prskalice.

Prskalica je dizajnirana tako da je udaljenost od traktora još kraća i zato je težište blizu traktora. To omogućuje rad u strmim vinogradima i nasadima. Osigurano je dobro mešanje sredstva za prskanje, pražnjenje rezervoara i jednostavno čišćenje. Površina okvira zaštićena je modernim sistemom praškastog lakiranja.

OKVIR

Jaki okvir od kvalitetnog čelika osigurava dugi životni vek prskalice.

Prskalica je dizajnirana tako da je udaljenost od traktora još kraća i zato je težište blizu traktora. To omogućuje rad u strmim vinogradima i nasadima. Osigurano je dobro mešanje sredstva za prskanje, pražnjenje rezervoara i jednostavno čišćenje. Površina okvira zaštićena je modernim sistemom praškastog lakiranja.

REZERVOARI

Verzije: AGP 100 TN, AGP 200 TN, AGP 250 TEN I AGP 400 TEN.

Moderni dizajn rezervoara sa zaobljenim rubovima, glatkim unutrašnjim zidovima i

nagnutim dnom omogućuje potpuno pražnjenje i efikasno čišćenje.

Rezervoar je izrađen od hemijsko otpornog polietilena. Na vrhu rezervoara nalazi se poklopac sa cedilom koji olakšava punjenje. Ugravirana litarska skala omogućuje lakše vizualno očitavanje količine hemijskog sredstva.

AGP 250 TEN i AGP 400 TEN imaju dodatni rezervoar za čistu vodu i rezervoar za pranje ruku.

PUMPA

Srednjetlačna klipno-membranska pumpa Agromehanika BM 65/30 P primerena je za prepumpavanje sredstava za prskanje i tekućih gnojiva i koristi se za prskanje i mešanje sredstva za prskanje u spremniku.

Izrađena je od tvornički proverenih materijala. Dodatna garancija kvalitete predstavlja i 3-godišnja garancija.

 • Srednjetlačne 2-klipne membranske pumpe
 • Membrane od kvalitetne gume NBR
 • Kućište od eloksiranog aluminija otporno na hemijska sredstva.


PUMPA

Srednjetlačna klipno-membranska pumpa Agromehanika BM 65/30 P primerena je za prepumpavanje sredstava za prskanje i tekućih gnojiva i koristi se za prskanje i mešanje sredstva za prskanje u spremniku.

Izrađena je od tvornički proverenih materijala. Dodatna garancija kvalitete predstavlja i 3-godišnja garancija.

 • Srednjetlačne 2-klipne membranske pumpe
 • Membrane od kvalitetne gume NBR
 • Kućište od eloksiranog aluminija otporno na hemijska sredstva.


MLAZNICA ZA MEŠANJE

Omogućuje mešanje sredstva za prskanje i sprečava nastanak hemijskog taloga na dnu rezervoara. Prskalice su opremljene sa dve mlaznice za mešanje.

Deluje pomoću razvodnog ventila na pumpi. Smeštena je na donji deo rezervoara. Napajanje mlaznice za mešanje odvija se direktno preko pumpe. 


VENTILATOR SA PODESIVIM LOPATICAMA

Za ispravan nanos sredstva za prskanje na delove biljaka brzina zraka i kapacitet ventilatora moraju da se prilagode veličini nasada i vegetacijskom razdoblju. Prevelika brzina zraka prouzročava gubitke sredstva za prskanje radi prevelikog odnošenja kapljica. Premalena brzina ventilatora može da prouzroči nedovoljnu zaštitu nasada u unutrašnjosti lisne mase.

Ventilator je ugrađen u sredinu glavnog spremnika šta postavlja težište blizu traktora. Ima prednji zahvat vazduha šta smanjuje turbulencije i sprečava povratnu vuču sredstva za prskanje u duvač. Prskalice AGP 100-400 TEN imaju izvanredne rezultate koje potvrđuju i testovi na institutu u austrijskom Gleisdorfu.

Sve prskalice Agromehanike opremljene su podesivim ventilatorima gde može da se podesi brzina i količina zraka. 

VENTILATOR SA PODESIVIM LOPATICAMA

Za ispravan nanos sredstva za prskanje na delove biljaka brzina zraka i kapacitet ventilatora moraju da se prilagode veličini nasada i vegetacijskom razdoblju. Prevelika brzina zraka prouzročava gubitke sredstva za prskanje radi prevelikog odnošenja kapljica. Premalena brzina ventilatora može da prouzroči nedovoljnu zaštitu nasada u unutrašnjosti lisne mase.

Ventilator je ugrađen u sredinu glavnog spremnika šta postavlja težište blizu traktora. Ima prednji zahvat vazduha šta smanjuje turbulencije i sprečava povratnu vuču sredstva za prskanje u duvač. Prskalice AGP 100-400 TEN imaju izvanredne rezultate koje potvrđuju i testovi na institutu u austrijskom Gleisdorfu.

Sve prskalice Agromehanike opremljene su podesivim ventilatorima gde može da se podesi brzina i količina zraka. 

DVOSTRUKI NOSAČI MLAZNICA

Standardno prskalice su opremljene jednostrukim membranskim nosačima mlaznica i različitim keramičkim ulošcima priznatog proizvođača Lechler. Protukapni ventil onemogućuje curenje tekućine.

Dvostruki membranski nosači omogućuju brzi odabir mlaznica kod prskanja različitih nasada.

Kod okretanja za 90 stupnjeva pojedinu mlaznicu možete da otvorite i zatvorite.  


RUČNI DALJINSKI REGUATOR M170

Prskanje sa regulatorom M170 je jednostavno jer je montirano uz sedište vozača. Sa regulatorom daljinski možemo otvarati i zatvarati levi i desni deo prskalice te podesiti pritisak. Za  lakše očitavanje pritiska brine manometar, pričvršćen na regulator.

Daljinska regulacija izvodi se pomoću robusnog visokotlačnog regulatora pritiska M170. Može da se koristi za radne pritiske do 50 bar i za pumpe sa najvećim protočnim kapacitetom 150 l/min.  


RUČNI DALJINSKI REGUATOR M170

Prskanje sa regulatorom M170 je jednostavno jer je montirano uz sedište vozača. Sa regulatorom daljinski možemo otvarati i zatvarati levi i desni deo prskalice te podesiti pritisak. Za  lakše očitavanje pritiska brine manometar, pričvršćen na regulator.

Daljinska regulacija izvodi se pomoću robusnog visokotlačnog regulatora pritiska M170. Može da se koristi za radne pritiske do 50 bar i za pumpe sa najvećim protočnim kapacitetom 150 l/min.  


ELEKTRIČNI DALJINSKI REGUATOR PR8

Visokotlačni regulator pritiska PR8 uvrštavamo među najmodernije električne regulatore za daljinsko upravljanje. Upravljanje se izvodi iz traktorske kabine pomoću upravljačke ploče.

Regulator PR8 karakterizuju:

 • najkvalitetniji materijali koji omogućuju neometani rad na visokim radnim pritiscima,
 • Elektromagnetski ventili koji omogućuju otvaranje i zatvaranje delova za prskanje te podešavanje pritiska.
 • mogućnost nadogradnje na 4 dela za prskanje terasa.

U prskalice Agromehanika ugrađena su dva tipa električnih regulatora:

 • PR8 ECF − električno podešavanje tlaka i električno otvaranje/zatvaranje delova,
 • PR8 ECF − ručno podešavanje pritiska i električno otvaranje/zatvaranje delova.


RAČUNAR ZA PRSKANJE AGTRONIK M1

 • Ušteda na vremenu i potrošnji sredstava za prskanje
 • Omogućuje detaljniji nanos sredstva za prskanje
 • Beleženje i obrada podataka
 • Mogućnost prskanja na terasama
 • Mogućnost prskanja sa mlaznicama različitih protoka

Zahtevni klijenti mogu da koriste prednosti koje za prskanje donosi korištenje računara za prskanje AGtronik M1. Radi se o naprednom računaru za prskalice koji ima sve moderne funkcije. Plod je 25 godina iskustava u razvoju računara za prskanje. AGtronik M1 ima veliki ekran koji omogućuje istovremeni pregled svih važnijih funkcija. Bitne prednosti korištenja AGtronika M1 su:

 • manja i učinkovitija potrošnja sredstva za prskanje,
 • ravnomerna potrošnja sredstva za prskanje bez obzira na brzinu vožnje, brzinu vrtnje motora ili brzinu priključnog vratila
 • kvalitetnije i preciznije prskanje,
 • mogućnost nadogradnje na 4 odjeljka za prskanje terasa
 • upravljanje prskalicama iz kabine traktora, zato je i manja izloženost hemikalijama,
 • mogućnost istovremenog prskanja sa različitim ulošcima mlaznica,
 • odgovornost prema okolini sa efikasnom potrošnjom sredstva za prskanje,
 • zapisivanje analiza prskanja te
 • ušteda na vremenu. 


DELIMIČNO ČIŠĆENJE

Delimično čišćenje prskalice ne menja koncentraciju sredstva za prskanje u glavnom rezervoaru. Takvo čišćenje jako je primereno kod prekida prskanja radi različitih uzroka (nedostatak vremena, vremenski uslovi itd.).

Takvo čišćenje obuhvaća čišćenje usisnog filtera, pumpe, regulatora pritiska i mlaznica. Podešavanje delimičnog čišćenja jednostavno se obavlja na samoj prskalici. Čista voda pumpa se iz rezervoara za ispiranje pomoću pumpe. Čišćenje prskalice posle svake upotrebe produžuje njezin životni vek i obezbeđuje bolje rezultate prskanja.

*Delimično čišćenje moguće je kod verzija AGP 250 TEN i AGP 400 TEN.

DELIMIČNO ČIŠĆENJE

Delimično čišćenje prskalice ne menja koncentraciju sredstva za prskanje u glavnom rezervoaru. Takvo čišćenje jako je primereno kod prekida prskanja radi različitih uzroka (nedostatak vremena, vremenski uslovi itd.).

Takvo čišćenje obuhvaća čišćenje usisnog filtera, pumpe, regulatora pritiska i mlaznica. Podešavanje delimičnog čišćenja jednostavno se obavlja na samoj prskalici. Čista voda pumpa se iz rezervoara za ispiranje pomoću pumpe. Čišćenje prskalice posle svake upotrebe produžuje njezin životni vek i obezbeđuje bolje rezultate prskanja.

*Delimično čišćenje moguće je kod verzija AGP 250 TEN i AGP 400 TEN.

CELO ČIŠĆENJE

Celo čišćenje prskalice izvodi se posle svakog prskanja. Pridonosi ekonomičnom prskanju i čuvanju okoliša.

Takvo čišćenje čisti ostatke sredstva za prskanje iz prskalice. Celo čišćenje obuhvaća čišćenje svih unutrašnjih delova prskalice i glavnog rezervoara, usisnog filtera, crpke, regulatora tlaka i mlaznica. Podešavanje celog čišćenja jednostavno se obavlja na samoj prskalici. Čišćenje prskalice posle svake upotrebe produžuje njezin životni vek i obezbeđuje bolje rezultate prskanja.

USISNI FILTER

Usisni filter namenjen je za filtriranje sredstva za prskanje. Dodatno uklanja veće delove sredstva za prskanje koji bi mogao prouzročiti poteškoće kod prskanja.

Usisni filter nalazi se između glavnog rezervoara i pumpe. Pre svakog punjenja glavnog rezervoara preporučuje se čišćenje usisnog filtera.

TLAČNI FILTER

Samočisteći tlačni filter dodatno čisti sredstvo za prskanje pre ulaska u mlaznice. Omogućuje neometano prskanje.

Nalazi se na regulatoru prskalice. Preporučuje se temeljitije čišćenje tlačnog filtera nakon prskanja.

MLAZNICE ZA ČIŠĆENJE GLAVNOG REZERVOARA

Mlaznice su namenjene za čišćenje unutrašnjosti glavnog rezervoara posle prskanja. Dodatno čiste ostatke sredstva za prskanje te tako pridonose ekonomičnijem prskanju i čuvanju okoliša.

Montirane su u unutrašnjost glavnog rezervoara. Deluje pomoću ventila na regulatoru. Čista voda pumpa se iz rezervoara za ispiranje.

*Prepumpavanje iz dodatnog spremnika moguće je kod verzija AGP 250 TEN i AGP 400 TEN. 

MLAZNICA ZA VIŠI DOMET

Za bolje prskanje viših delova nasada preporučuje se korištenje mlaznica za viši domet. Obično se ugrađuju dve mlaznice na najviši dio usmerivača.

USISNA KORPA

Usisna korpa sa usisnom cevi (5 m) namenjena je za pumpanje vode iz ribnjaka, potoka, bunara. Pumpanje se odvija preko filtera, pumpe i regulatora u glavni rezervoar. Usisnu korpu jednostavno priključimo na bajonetni priključak ispod glavnog rezervoara.

KOMPLET ZA VANJSKO PRANJE

Posle svakog prskanja preporučuje se i vanjsko pranje stroja. S time čuvamo odlično delovanje mašine jer uklanjamo ostatke agresivnih hemijskih sredstava.

Čišćenje neka se izvede uz rub površine gde će da se izvodi prskanje. Set uključuje štapnu prskalicu i cev s priključkom. Priključivanje seta izvodi se na jednom od ventila na regulatoru.

SVETLOSNA SIGNALIZACIJA

Omogućuje vožnju u prometu na cesti. Pričvršćena je na zadnji dio prskalice.

Prijava na e-novosti

Prijavite se na naše e-novosti i budite prvi obavešteni o našim novostima, događajima i ugodnostima.


Plačilne kartice
Plačilo s plačilnimi karticami je mogoče
preko plačilnega sistema Nestpay.Na vrh stranice